Facebook
Twitter
YouTube

Načrtovanje in ukrepanje ob jedrskih in radioloških nesrečah (7. 9. 2011)

Uprava RS za zaščito in reševanje in Uprava RS za jedrsko varnost pripravljata v sodelovanju z belgijskim raziskovalnim centrom (Belgian Nuclear Research Centre SCK•CEN) tridnevni seminar na temo načrtovanje in ukrepanje ob jedrskih in radioloških nesrečah.Seminar bo potekal od 11. – 13. oktobra 2011,
v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig.
 
Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu ukvarjajo ali srečujejo s to problematiko, kakor tudi tistim, ki ukrepajo ob jedrskih ali radioloških nesrečah. Udeležba na seminarju je brezplačna, zagotovljeno pa bo tudi simultano prevajanje iz angleščine.
 
Program seminarja in prijavnic sta v prilogi tega vabila. Prijave sprejema Uprava RS za zaščito in reševanje do 30. 9. 2010.
 
Zaradi omejenih prostorskih možnosti, vas prosimo, da se na seminar prijavijo le ključne osebe iz vaše organizacije za to področje
 
 
Za dodatne informacije se obrnite na Franjo Turk Stojanovič iz URSZR (01/471 2284, franja.turk.stojanovic@urszr.si) in Marjana Tkavca iz URSJV (01/472 1198, marjan.tkavc@gov.si).

Izpolnjeno prijavnico lahko pošljete po pošti, faksu ali e-pošti:
-        naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
-        faks: 01 431 81 17
-        e-pošta: romana.zel@urszr.si
 
 
Vabljeni!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Prijavnica (Word datoteka)

Program seminarja (Word datoteka)