Facebook
Twitter
YouTube

Odbor za obrambo Državnega zbora obiskal URSZR (14. 12. 2005)

Člani Odbora za obrambo Državnega zbora so obiskali državni logistični center v Rojah in Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS na Igu pri Ljubljani

Danes, v sredo, 14. decembra, so Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje obiskali člani Odbora Državnega zbora za obrambo. Uvodoma so si ogledali državni logistični center v Rojah, kjer so jih seznanili z nalogami državnega in regijskih logističnih centrov. Ogledali so si tudi državne rezerve za primer naravnih nesreč. Člani Odbora za obrambo so obisk nadaljevali v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu pri Ljubljani, kjer so jih državni sekretar na Mors Franci Žnidaršič, poveljnik civilne zaščite RS Miran Bogataj in generalni direktor URSZR Bojan Žmavc seznanili z vizijo, stanjem in problemi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po pogovoru so si člani odbora ogledati tudi učilnice, kabinete in poligone, na katerih se usposabljajo pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE