Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev 19. številke revije Ujma (1. 12. 2005)

V ICZR bo jutri predstavitev letošnje številke revije Ujma, v kateri strokovnjaki v 14 tematskih sklopih obravnavajo nesreče, ki so se leta 2004 zgodile v Sloveniji. Obravnavajo tudi nekatere nesreče, ki so se zgodile po svetu.

Jutri, v petek, 2. decembra, ob 11.00, bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani novinarska konferenca, na kateri bo urednik revije Ujma g. Miran Trontelj predstavil 19. številko te publikacije, ki jo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda enkrat na leto. Revija Ujma obravnava naravne in druge nesreče, ki so se zgodile v Sloveniji leto prej, ter večje svetovne nesreče. Izhajati je začela leta 1987 in na njenih straneh so objavljeni poljudnoznanstveni in strokovni prispevki, ki obravnavajo nesreče vseh vrst. Povedati je treba, da gre za eno redkih, morda celo edino revijo na svetu, v kateri so opisane vse naravne nesreče, ki so se zgodile v neki državi v letu prej. Revija je dragocena zato, ker na njenih straneh strokovnjaki različnih strok obravnavajo zakonitosti nastajanja ter preprečevanja nesreč in odpravljanja njihovih posledic. Na 299 straneh letošnje številke revije Ujma je objavljeno 44 člankov, ki so ilustrirani z barvnimi fotografijami, grafi in preglednicami. Vodja sektorja za izobraževanje in usposabljanje Janko Petrovič pa bo predstavil tudi druge projekte, ki jih je letos URSZR uresničila na področju založniške dejavnosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE