Facebook
Twitter
YouTube

Obisk strokovnjakov iz nekaterih sredozemskih držav (28. 11. 2005)

Na dvodnevni obisk v Slovenijo je dopotova skupina strokovnjakov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz nekaterih sredozemskih držav; Alžirije, Egipta, Izraela, Jordanije, Libanona, Maroka, Palestine, Sirije, Tunizije in Turčije.

Danes, v ponedeljek 28. novembra, je v okviru programa »Euromed Bridge«, s katerim naj bi okrepili povezovanje držav članic Evropske unije in nekaterih sredozemskih držav na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prispela na dvodnevni obisk na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje skupina strokovnjakov iz nekaterih sredozemskih držav. Slovenski strokovnjaki bodo strokovnjakom iz Alžirije, Egipta, Izraela, Jordanije, Libanona, Maroka, Palestine, Sirije, Tunizije in Turčije predstavili zakonsko ureditev pri zagotavljanju varnosti in priprave načrtov v podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo nevarnih snovi ter ukrepanje gasilskih enot ob nesrečah v teh podjetjih. Med bivanjem pri nas bodo gostje iz nekaterih sredozemskih držav obiskali podjetje Belinka, kjer bodo proučili, kako v delovnih organizacijah zagotavljajo varnosti v praksi. Strokovnjaki iz nekaterih sredozemskih držav so obisk v Sloveniji začeli v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu, kjer jih je vodja Sektorja za izobraževanje in izobraževanje Janko Petrovič seznanil z dejavnostjo centra, ogledali pa so si tudi predavalnice in poligone, kjer potekajo izobraževanja in usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč. Popoldan bodo tuji strokovnjaki obiskali Ljubljano, kjer jim bo namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel predstavil upravo in slovenski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Milan Dubravac iz poklicne gasilske brigade iz Jesenic jim bo predstavil postopke, ki jih uporabljajo gasilci pri nesrečah z nevarnimi snovmi. Vlogo države pri zagotavljanju varnosti pri industrijski uporabi nevarnih snovi bo gostom opisala Jasmina Karba iz Ministrstva za okolje in prostor. Olga Andrejek z URSZR bo goste seznanila z načrti zaščite in reševanja, ki jih imajo podjetja, ki pri proizvodnji uporabljajo nevarne snovi. Podatkovno bazo o nevarnih snoveh pa bo predstavil njen avtor Danijel Zimšek. Jutri dopoldan bodo gostje iz nekaterih sredozemskih držav obiskali družbo Belinka Petrokemija, ki v proizvodnji uporablja nevarne snovi. Tam jih bosta tehnični direktor Slavko Flajs in vodja sektorja za varnost pri delu in požarno varnost Branko Murko seznanila s pripravljenostjo njihove družbe za posredovanje v industrijskih požarih, obveščanjem javnosti o teh nesrečah in sodelovanjem z lokalno skupnostjo. Popoldan bodo gostje obiskali in si ogledali še ljubljansko gasilsko brigado. V sredo zjutraj bodo strokovnjaki iz nekaterih sredozemskih držav končali obisk v Sloveniji in odpotovali v Italijo, kjer bodo nadaljevali svoje študijsko potovanje. Sicer pa začetek programa »Euromed Bridge« sega v leto 1995, ko so na Evrosredozemski konferenci v Barceloni zunanji ministri takrat 15-tih članic EU in predstavniki južnosredozemskih držav postavili temelje za medsebojno sodelovanje na političnem, ekonomskem in socialnem področju. V tem okviru poteka več programov. Program »Euromed Bridge« pokriva dejavnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in naj bi prispeval k vzpostavitvi Evrosredozemskega sistem sodelovanja na tem področju. Program financira Evropska komisija, v njem sodeluje 25 držav članic EU in 10 sredozemskih držav (Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija in Turčija, Libija pa ima status opazovalke). Program se je začel izvajati letos in bo potekal do 2007 in prednostno obravnava nevarnosti v sredozemskem področju kot so potresi, poplave, gozdni in industrijski požari, nesreče na morju, predvsem pri prevozih ter kompleksne izredne situacije v mestih. Program naj bi uresničevali z organiziranje delavnic na določene teme ter izmenjava strokovnjakov. Poudarek naj bi bil predvsem na preventivi, pripravljenosti, ukrepanju, ublažitvi posledic nesreč ter vrnitvi v stanje pred nesrečo. Slovenija, Uprava RS za zaščito in reševanje sodeluje skupaj z Italijo v tem programu na področju gozdnih požarov, požarov mestih in industrijskih požarov in sicer pri izmenjavi strokovnjakov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE