Facebook
Twitter
YouTube

Obvestilo in vabilo novinarjem (24. 11. 2010)

Jutri, v četrtek, 25. novembra, bo iz Državnega logističnega centra v Rojah pri Ljubljani, odšla na vajo Terex v Italiji enota slovenske Civilne zaščite.
Vaja bo trajala do 28. novembra.

Vaja »Terex 2010« bo skupna večdnevna meddržavna zaščitno-reševalna vaja, ki bo potekala v okviru Mehanizma Civilne zaščite EU in na kateri bodo sodelovale reševalne enote in službe iz Avstrije, Francije, Italije, Slovenije in Rusije ter Hrvaške.
V slovenski enoti je 27 pripadnikov, med katerimi so poleg pripadnikov Civilne zaščite, zlasti tehnični reševalci - gasilci, vodniki reševalnih psov ter zdravstvena tehnika.
V Državnem logističnem centru v Rojah se bo slovenski enoti pridružila tudi enota hrvaške civilne zaščite, nato bosta enoti skupaj v koloni odšli proti Italiji.
Odhod boste lahko spremljali po naslednjem vrstnem redu:
- 8.45: zbor v Državnem logističnem centru v Rojah pri Ljubljani,
- 9.00: izjava namestnika generalnega direktorja URSZR Branka Dervodela (možnost pogovora s člani enote),
- 9.15: odhod obeh enot iz Državnega logističnega centra v Rojah priti Italiji.
Kontaktna oseba je Bojan Kuntarič, mobitel 031 244-169, ali elektronski naslov bojan.kuntaric@urszr.si.
Vabljeni!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE