Facebook
Twitter
YouTube

Škoda septembrskih poplav je uradno potrjena (11. 11. 2010)

Državna komisija za ocenjevanje škode je na današnji seji, v četrtek, 11. novembra, potrdila drugo delno neposredno škodo zaradi posledic poplav od 16. do 20. septembra na območju 12 regij oziroma 137 občin na stvareh v višini 48.130.002,33 € . Škoda na vodotokih znaša 116.842.546,69 €, škoda v gospodarstvu znaša 20.898.087,00 €, škoda na kulturni dediščini pa je ocenjena v višini 2.010.000,00 €.

Državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah je ugotovila, da škoda znaša skupaj 207.258.075,42 evra in da presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna v letu 2010, s čimer je dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.
 Povejmo še, da se je Vlada RS na današnji seji seznanila z oceno neposredne škode na državnih cestah in železnici, ki predstavlja del ocene neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 16. in 20. septembrom 2010 na območju Slovenije. Škoda na državnih cestah znaša 16.438.053,38 evra, na železnici 2.939.385,68 evra, kar je skupaj 19.377.439,06 evra brez DDV.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE