Facebook
Twitter
YouTube

Mednarodni tečaj za zmanjšanje tveganja zaradi nesreč v JV E (9. 11. 2010)

Uprava RS za zaščito in reševanje organizira na Bledu od 7. do 12. novembra v okviru Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (Disaster Prevention and Prepardness initiative for South East Europe) četrti mednarodni seminar na temo zmanjševanja tveganj za nesreče (Disaster Risk Reduction Training Course - DRR).

Glavni cilj tega šestdnevnega seminarja je podpora razvoju zmogljivosti za zmanjšanje tveganja za nesreče v Jugovzhodni Evropi na vseh ravneh delovanja in sicer z izboljšanjem razumevanja ter s tem posledično boljšega obvladovanja nesreč, s katerimi se v regiji danes soočamo.
V okviru seminarja se bodo udeleženci usposobili tudi za podajanje pridobljenega znanja na prihodnjih usposabljanjih v državah v regiji in tudi za organiziranje le-teh. Seminarja se udeležuje 15 slušateljev in 6 predavateljev iz držav članic pobude.
Pet predavateljev je bilo že izbranih izmed udeležencev na prejšnjih seminarjih, med njimi tudi dva iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Predavatelji prihajajo iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Romunije in dva iz Slovenije.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE