Facebook
Twitter
YouTube

Hudourniške vode pustošile po Sloveniji (23. 8. 2005)

Konec prejšnjega tedna so močni deževni nalivi povzročili veliko gmotne škode po nekaterih delih Slovenije.

V večernih urah 20. avgusta in v noči na 21. avgust so nekatere dele države zajele močne padavine, zaradi katerih so nenormalno hitro narasli hudourniški vodotoki. Na prizadetih območjih je v osmih urah padlo od 60 do 100 l vode na m². Narasle vode so uničevale infrastrukturo, poplavljale in zalivale objekte ter prometnice in utrgalo se je veliko število manjših in večjih plazov. Najbolj je obilno deževje prizadelo območje Posavja (občine Krško in Sevnica) celjsko območje (občine Laško, Žalec in Prebold) in območje Maribora (občine Selnica ob Dravi, Ruše in Lovrenc na Pohorju). Na prizadetih območjih so takoj posredovale gasilske enote in pripadniki civilne zaščite, aktivirana sta bila štaba CZ občin Krško in Sevnica, prav tako je bil aktiviran Regijski štab CZ za Posavje. Lokalne skupnosti so obvladovale položaj in niso zahtevale pomoči državnih sil za zaščito in reševanje in pomoč. Kljub temu je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje sprejela nekaj ukrepov, s katerimi je povečala svojo pripravljenost. Tako je povečala število operativnih delavcev v Regijskih centrih za obveščanje v Krškem, Celju, Mariboru in Murski Soboti. V pripravljenosti so tudi nekateri drugi delavci na izpostavah v teh regijah. Poleg tega so v stalni pripravljenosti tudi nekateri delavci na URSZR. Na zaprosilo občine Krško je URSZR iz državnih rezerv tja poslala 20 potopnih črpalk. Izpostavi v Celju pa je poslala vreče za pesek. Prav tako je izpostavi v Murski Soboti, zaradi povečanega vodostaja reke Mure, ki se je med tem že začela umirjati, poslala 3000 vreč za pesek. Poleg tega je URSZR začela postopek za začetek ocenjevana škode na prizadetih območjih in pripravila predlog za odobritev 80 milijonov tolarjev za pokritje nujnih stroškov intervencij ob poplavah in drugih posledicah neurij 21. avgusta 2005. URSZR še naprej spremlja razvoj dogodkov in bo po potrebi nudila vso strokovno in materialno pomoč.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE