Facebook
Twitter
YouTube

Poplave in zemeljski plazovi v Celjski regiji (22. 8. 2005)

Zaradi neurja v noči na 21. avgust 2005 je v celjski regiji prišlo do hitrih poplav in sprožili so se številni zemeljski plazovi.

Celjsko regijo so ponovno prizadele naravne nesreče. Močno deževje je povzročilo močan porast hudourniških vodotokov (pritokov reke Savinje), ki so odnašali mostove, poplavljali gospodarske in stanovanjske objekte ter kmetijska območja. Zaradi namočene zemlje so se sprožili tudi številni zemeljski plazovi, ki so uničili cestno infrastrukturo, zasuli nekaj gospodarskih objektov ter ogrožajo stanovanjske objekte. Regijski center za obveščanje Celje je v zgodnjih jutranjih urah pričel z obveščanjem pristojnih organov v ogroženih občinah tako, da so lahko pravočasno aktivirali sistem zaščite in reševanja ter pričeli izvajati ukrepe in naloge po načrtih ZIR. V skladu z načrtom dejavnosti se je aktivirala tudi Izpostava URSZR Celje, ki je koordinirala reševanje ter spremljala aktivnosti po ogroženih občinah. Regijski štab CZ za Zahodnoštajersko regijo je bil v pripravljnosti. Te nesreče so prizadele naslednje občine v celjski regiji:
1. Celje
2. Laško
3. Prebold
4. Radeče
5. Šentjur
6. Tabor in
7. Žalec
Najbolj sta bili prizadeti občini Laško in Žalec.
Škode po prvi oceni v ogroženih občinah je za več miljard SIT.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE