Facebook
Twitter
YouTube

Javno naznanilo za predstavitev (19. 8. 2005)

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Celje o b j a v l j a javno naznanilo za predstavitev NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI V PREDORU

Na podlagi 18. člena uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 3/02 in 17/02)

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE IZPOSTAVA CELJE

o b j a v l j a javno naznanilo za predstavitev

NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI V PREDORU

Javna predstavitev načrta bo v četrtek, 8. septembra 2005, ob 10:00 uri,
v stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Izpostava URSZR Celje, na svojem sedežu, zagotavlja možnost vpogleda v sprejet načrt zaščite in reševanja. Regijski načrt je objavljen tudi na spletni strani URSZR, "Podportali izpostav", "Celje", "Regijski načrti zaščite in reševanja".

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE