Facebook
Twitter
YouTube

Nadaljevati sodelovanje na področju varstva pred nesrečami (14. 5. 2010)

Delegacija Uprave RS za zaščito in reševanje, ki jo je vodil namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel, se je v sredo, 12. maja, v Zalakarosu na Madžarskem, udeležila 10. trilateralnega sestanka delegacij Slovenije, Hrvaške in Madžarske na področju varstva pred nesrečami.

Osnovni namen sestanka, ki ga vsako leto organizira druga država je, da odgovorni organi in posamezniki s področja varstva pred nesrečami pregledajo opravljeno delo v preteklem letu in se dogovorijo za izvajanje nalog v prihodnje.
Sestanek je bil tudi odlična priložnost za izmenjavo informacij v zvezi z nesrečami, spremembami zakonodaje in organiziranosti sistema varstva pred nesrečami v posameznih državah ter težavami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.
Vodje madžarske, hrvaške in slovenske delegacije so po koncu sestanka podpisali skupno izjavo, v kateri so se zavezali, da bodo nadaljevali sodelovanje na področju varstva pred nesrečami še zlasti pri izmenjavi znanj in izkušenj, izmenjavi strokovnjakov ter pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč.
Sprejet je bil tudi podroben program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s poudarkom na poglobitvi sodelovanja obmejnih območij.
Naslednji dan, v četrtek, 13. maja, se je slovenska delegacija udeležila še 13. seje Stalne slovensko-madžarske komisije za varstvo pred nesrečami. Komisija je pregledala poročilo o delu komisije v letu 2009 in sprejela načrt dela v letu 2010.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE