Facebook
Twitter
YouTube

Izobraževalni centri bodo okrepili sodelovanje med državami (11. 5. 2010)

Generalni direktorji organov, ki so v državah jugovzhodne Evrope odgovorni za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, so se na sestanku na temo regionalnega sodelovanja ob naravnih in drugih nesrečah, ki je bil 3. in 4. maj v Beogradu v Srbiji, strinjali, da je vzpostavitev mreže izobraževalnih centrov za zaščito in reševanje v regiji dobra oblika krepitve sodelovanja med državami.

Poleg tega bi takšno okrepljeno sodelovanje pripomoglo k lažjemu skupnemu delovanju v primeru večjih nesreč v regiji. Z namenom nadaljnjega razvoja centrov in oblikovanja kvalitetnih izobraževalni programov naj bi se posamezni centri v regiji specializirali na različnih področjih. Glede na potrebe v regiji ter v skladu z dosedanjim delom in izkušnjami je Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu za udeležence iz regije ponudil tečaje s področja gasilskih vročih vaj, za reševanje iz jam ter usposabljanje za operativce v centrih 112.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE