Facebook
Twitter
YouTube

Delegacija URSZR na tristranskem srečanju (11. 5. 2010)

V sredo, 12. in četrtek 13. maja, bo v Zalakarosu na Madžarskem, sestanek tristranske komisije Hrvaške, Madžarske in Slovenije za varstvo pred nesrečami.

Na delavnem sestanku bodo člani delegacij pregledali opravljeno delo v letu 2009 in sprejeli program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2010. Tudi letos bodo delegacije treh sosednjih držav največ pozornosti namenile sodelovanju obmejnih regij na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Delegacijo Uprave RS za zaščito in reševanje bo na sestanku vodil namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE