Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje strojnikov za delo z muljno črpalko (11. 5. 2010)

Izpostava URSZR Celje in občinsko gasilsko poveljstvo Mestne občine Velenje sta organizirala dopolnilno usposabljanje-kondiciranje strojnikov z mobilno muljno črpalko tipa DIA AVS 650TS in sicer dne 6. maja 2010 v času od 17.00 do 19.00 ure na lokaciji Velenjskega jezera.

Usposabljanje je bilo namenjeno operativnim članom gasilskih enot širšega pomena (GEŠP), delavcem logističnega centra izpostave URSZR Celje in pogodbenim pripadnikom regijske enote za tehnično reševanje s specialnimi delovnimi stroji in napravami, ki bodo rokovali s črpalko navedenega tipa.

Praktično usposabljanje, ki se ga je udeležilo 35 članov GEŠP in ostalih, je potekalo po naslednjem urniku:
1. Kratek opis črpalne enote s prikazom elementov;
2. Postavitev črpalne enote;
3. Postavitev in spajanje tlačnega in sesalnega voda;
4. Zagon črpalne enote;
5. Delovanje črpalke v različnih delovnih režimih;
6. Zaustavitev črpalke;
7. Razno.

Pri izvedbi opisa posameznih elementov črpalke in v nadaljevanju izvajanje praktičnega dela oziroma prečrpavanja vode sta nam bila v veliko pomoč člana PGE Krško, ki sta uspešno usposobila vse strojnike za delo s črpalko.
Udeleženci so po skupinah prejeli delovno gradivo (diagram črpalke, kratka navodila za uporabo in vzdrževanje, tehnične risbe).

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE