Facebook
Twitter
YouTube

Vaja »Požar 2005« (31. 5. 2005)

V okviru 16. mednarodnega srečanja prostovoljnih gasilcev je v soboto, 28. maja, na Bledu, potekala državna, kombinirana, terenska in praktična vaja »Požar-2005«.

Organizatorji so vajo organizirali z namenom, da bi preverili usklajeno delovanje različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob velikem požaru v hotelskih in drugih turističnih objektih. Vaja je potekala v Park hotelu Bled. Scenarij vaja je predvideval, da je požar izbruhnil v eni od hotelskih sob v tretjem nadstropju Park hotela. Začetni požar se je hitro širil in je ogrožal goste hotela ter zaposlene. Vzrok za požar je bilo namerno razlitje vnetljive tekočine po sobi in delu hodnika. Verjetnost za tak vzrok je sicer majhna, vendar pa je scenarij temeljil na resničnem dogodku, ki se je zgodil pred nekaj leti.

Zaradi značilnosti gorenja v notranjih prostorih so se zelo hitro sprostile velike količine dima, ki so se razširile po hodniku hotela. Prek prehoda se je dim širil tudi v druge dele etaže hotela. Receptor je s klicem na telefonsko številko 112 sprožil alarm. Regijski center za obveščanje Kranj je začel z alarmiranjem gasilskih enot v občini Bled in naprej po navodilih vodje intervencije. Po drugem klicu je alarmiral tudi Gasilsko reševalno službo Jesenice in Gasilsko reševalno službo Kranj. Na zahtevo vodje službe nujne medicinske pomoči so aktivirali to službo v večjem obsegu, saj so pričakovali večje število poškodovanih oseb.

V zamisel vaje so organizatorji poskušali zajeti vse probleme, ki lahko nastanejo v primeru požara v takšnem objektu. Na vaji so preizkusili kompleksno izvedbo preiskovanja, reševanja in gašenja notranjih požarov v objektih z več manjšimi prostori. Prav tako je bilo vključeno reševanje z višin. Na vaji so dali poseben poudarek tudi izredno zahtevni evakuacije ob takšnih dogodkih. V pripravah na vajo so udeleženci znova preverili koordinacijo vseh vključenih služb in operativnih enot med reševanjem.

Logično nadaljevanje vaje je potekal nekaj metrov stran od hotela, na obali jezera. Tam so prikazali reševanje na vodi (gasilci) ter reševanje v in iz vode (Potapljaška reševalna služba). Scenarij je predvideval reševanje večjega števila radovednežev, ki so iz čolna gledali gašenja velikega požara, vendar se je ta prevrnil.

V nadaljevanju so pripadniki 15. helikopterskega bataljona Slovenske vojske predstavili gašenja požarov v naravi s pomočjo helikopterjev.

Z vajo »Požar 2005« je organizator želel preveriti operativno usposobljenost, pripravljenost in skupno delovanje različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob gašenju požara v hotelskem objektu ter odpravljanju posledic požara in sicer:
- reševanje ponesrečencev iz ogroženih objektov,
- gašenje požara večjega obsega v hotelskem okolju, - in ukrepanje ob nesreči na vodi;
- povečati usposobljenost za usklajeno delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč, zlasti gasilskih enot in drugih reševalnih enot, vključno z možnostjo hitrega reševanja večjega števila hotelskih gostov;
- preveriti in izboljšati postopke ukrepanja, obveščanja in alarmiranja ob večjem požaru v hotelskih in drugih turističnih objektih;
- preveriti sistem in način vodenja intervencij pri gašenju, reševanju in ukrepanju ob velikem požaru na vseh ravneh.

Vajo »Požar 2005« so pripravili Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Kranj, Gasilska zveza Slovenije, Gasilska zveza Bled Bohinj, Občina Bled, G&P Park hotel Bled ter izvajalci nalog določeni z načrti zaščite, reševanja in pomoči ob velikem požaru.

Na vaji so sodelovali poveljnik CZ za Gorenjsko, namestnik poveljnika CZ za Gorenjsko, poveljnik CZ Občine Bled, namestnik poveljnika in Štab CZ Občine Bled, Štab in enote za zaščito, reševanje in pomoč Park hotel Bled, poveljstvo Gasilske zveze Slovenije, gasilske enote OGZ Bled - Bohinj, GARS Jesenice, JZ GRS Kranj, MNZ - Uprava policije, Policijska uprava Kranj, Zdravstveni dom Bled, NMP Bled, NMP Jesenice, 15.helikopterski bataljon SV, Center za obveščanje RS in regijski center za obveščanje Kranj, enote in službe Civilne zaščite, druge reševalne službe in sestave, Društvo za podvodne dejavnosti Bled – Podvodna reševalna služba, reševalni center Bled, gasilci reševalci iz vode GZ Slovenije in pristojni inšpekcijski organi.

Skupaj je na vaji sodelovalo 179 udeležencev, od tega je bilo 94 gasilcev in 20 uslužbencev Park hotela na Bledu. Na vaji je bilo 29 različnih vozil, helikopter cougar, helikopter bell 420, letalo pilatus PC6 in štirje čolni.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE