Facebook
Twitter
YouTube

Namenu izročili še tri specialna gasilska vozila (27. 5. 2005)

V Državnem logističnem centru Uprave RS za zaščito in reševanje v Rojah, v Ljubljani, je bila v ponedeljek, 9. maja, slovesnost, na kateri so Gasilski brigadi iz Ljubljane, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Postojna in Heliosu d.o.o. - Centru požarne varnosti Domžale izročili ključe specialnih gasilskih vozil, ki so prirejena za reševanje v predorih.

Zbrane je pozdravil minister za obrambo Karl Erjavec, ki je dejal: »Na ministrstvo nam pošiljajo različne gasilske enote številna vabila, ko nas vabijo na prevzeme gasilskih vozil in druge gasilske slovesnosti. Moram reči, da ta vabila sprejemam z velikim zadovoljstvom, saj mi potrjujejo, da se tudi gasilstvo posodablja. Moje zadovoljstvo danes pa je še toliko večje, saj zaključujemo projekt nabave šestih gasilskih namenskih vozil za reševanje v avtocestnih predorih.

Gre za projekt, ki smo ga skupaj z Ministrstvom za promet in Družbo za avtoceste začeli v drugi polovici devetdesetih let, intenzivno pa po letu 2001. Projekt obsega poleg tehničnih in drugih rešitev za čim višjo varnost v daljših avtocestnih predorih tudi določitev ustreznih gasilskih enot za posredovanje ob nesrečah, njihovo usposabljanje pa tudi zagotovitev namenskih gasilskih reševalnih vozil. Za vse daljše predore na avtocestah izdelujemo tudi posebne načrte zaščite in reševanja v primeru nesreč. Projekt temelji na izkušnjah ob velikih nesrečah v predorih, ki so se zgodile pred leti v tujini, pa tudi na oceni, da moramo zagotoviti čim višjo varnost na avtocestnem križu pri nas. Pri tem seveda nas spremlja spoznanje, da je davek, ki ga plačujemo vsako leto zaradi nesreč v cestnem prometu, daleč previsok in prevelik.

Vozila so opremljena z nadstandardno reševalno in zaščitno opremo, ki po oceni vseh strokovnjakov spada v sam tehnološki vrh gasilske tehnike. Temu primerna je tudi njihova cena. Nabavo vozil je zagotovila Družba za avtoceste. Izdelana pa so na podlagi zahtev, ki jih je opredelila posebna strokovna skupina. Z njimi se funkcionalno dopolnjuje drugo reševalno in zaščitno opremo, s katero razpolagajo gasilci, nujna medicinska pomoč oziroma vzdrževalci avtocest.

Vozila predajamo v zanesljive roke gasilcev iz Centra požarne varnosti v Domžalah, Gasilske brigade v Ljubljani in Gasilskega društva Postojna. Te enote so določene za intervencijo v primeru nesreč v avtocestnih predorih na območju Trojan, Ljubljane oziroma Podnanosa. Gasilci so opravili ustrezno usposabljanje, v zadnjih dneh tudi za uporabo novih vozil. Vozila predajamo v uporabo v pravem trenutku, tako glede na dinamiko gradnje avtocest, kot tudi na aktualna prizadevanja za celovito ureditev izvajanja zaščite in reševanja v primeru velikih nesreč na avtocestah.

Na pobudo Ministrstva za notranje zadeve smo namreč skupaj z Ministrstvom za promet, Družbo za avtoceste, Ministrstvom za zdravje in drugimi, začeli proučevati katere vse aktivnosti in ukrepe je treba izvesti poleg tehničnih seveda, da bi lahko zagotovili učinkovito interveniranje ob morebitnih velikih nesrečah na avtocestnem križu. Verjetnost takih nesreč obstaja, saj se z izgradnjo avtocest povečuje hitrost pa tudi gostota prometa in podobno. Izkušnje drugih držav opozarjajo, da je treba tudi za take primere pripraviti posebne načrte zaščite in reševanja, da bi lahko ustrezno ukrepali v primeru potrebe in v kar največji meri zmanjšali možnosti za nastanek takih nesreč pa tudi posledice, če do nesreče pride.

Gasilcem, ki danes prevzemate ta vozila, čestitam. Želim, da se z njimi vaša pripravljenost in usposobljenost za uporabo v primeru dejanskih potreb poveča in da ste pri opravljanju reševalne službe z njimi kar najbolj učinkoviti in hitri. Vsem drugim, ki ste sodelovali pri nabavi vozil ter drugih nalogah povezanih s tem projektom, pa se zahvaljujem s prepričanjem, da se bo naše sodelovanje nadaljevalo tudi v bodoče.«

Udeležencem slovesnosti je spregovoril tudi minister za promet mag. Janez Božič, ki je povedal: »Pretočnost, varnost in sonaravnost prometnih tokov. To so pojmi, ki jih na Ministrstvu za promet zagotovo najpogosteje uporabljamo. V svojem bistvu namreč zajemajo vsa načela, h katerim težimo pri snovanju, načrtovanju in izgradnji sodobne prometne infrastrukture. Enega brez drugega namreč ni več. Vsi so eno. Ce bi pa vendarle tehtali, kateremu od teh treh komplementarnih elementov dati večjo težo, bi se pa nazadnje najbrž vsi odločili za varnost!

Tudi Ministrstvo za promet je imelo pred očmi predvsem varnost, ko je dalo pobudo in leta 2002 sklenilo dogovor z Ministrstvom za obrambo in Darsom, o nakupu šestih specialnih gasilskih vozil za reševanje v predorih. Trije so že v uporabi; s temi tremi, ki jih bomo danes predali svojemu namenu, pa bo naš skupni dogovor uspešno realiziran.

Spoštovani,
v avgustu bomo predali prometu avtocesto čez Trojane ﷓ bolje rečeno pod Trojanami. V tistem trenutku bo Slovenija med prvimi petimi evropskimi državami po deležu predorov na dolžino avtocestnega omrežja. Zato sem kot minister, pristojen za promet, teh specialnih gasilskih vozil še toliko bolj vesel. Verjemite, zame je to ena skrb manj...

Najraje bi seveda videl, da vam teh vozil nikoli ne bi bilo treba uporabiti v praksi. Vendar se zavedam, da je takšno pričakovanje utopično. Nesreča namreč nikoli ne počiva in najbrž bo napočil dan, ko boste morali v akcijo. Zato vam želim, da bi se čimprej seznanili z lastnostmi in sposobnostmi teh vozil in se z ustreznim urjenjem optimalno pripravili na izzive, za katere ste, o tem sem prepričan, dobro usposobljeni že sedaj.«

Član strokovne komisije Gregor Šebenik pa je predstavil namembnost in tehnične lastnosti specialnih gasilskih vozil za reševanje ob nesrečah v predorih.

»Ker v Sloveniji ni tipiziranih gasilskih vozil za reševanje v predorih niti standardov za taka vozila, je strokovna skupina določila za osnovo gasilsko vozilo s cisterno, ki s posadko 1 + 5 predstavlja samostojno gasilsko tehnično taktično enoto.

Takšno vozilo mora imeti še:
- vso potrebno opremo za reševanje v prometnih nesrečah;
- vso potrebno opremo za nudenje prve pomoči ponesrečencem;
- zagotovljeno oskrbo zraka za delo posadke in za rešene osebe;
- v primeru pomanjkanja zraka v predoru mora biti zagotovljeno samodejno delovanje motorja.

Vozila, ki so jih danes dobila Gasilska brigada Ljubljana, Prostovoljno gasilsko društvo Postojna in Helios d.o.o. - Center požarne varnosti Domžale, te zahteve izpolnjujejo v celoti.

Gasilska vozila so nadgrajena na ustreznih gasilskih podvozjih. Motor ustreza ekološkim predpisom. Imajo zelo dobre vozne lastnosti, stalen pogon na vsa kolesa, stabilizatorje za ekstremne razmere vožnje na obeh oseh, avtomatsko nastavljive verige pod zadnjimi kolesi, možnost blokade diferencialov, ojačane motorne zavore, ABS sistem zaviranja, nizko višino težišča ter hidravlični reševalni vitel.

Nadgradnja gasilskega vozila je izdelana kot samonosna aluminijasta konstrukcija s prostori za namestitev opreme ob straneh. V nadgradnji sta rezervoarja za gasilne tekočine iz umetnih mas. V nadgradnji sta nameščeni tudi med seboj ločeni zalogi zraka (banka zraka) za delovanje motorja v primeru pomanjkanja zraka in za dihanje posadke ter rešenih oseb. Ima priključke za reševalne maske ter priključke za hitro polnjenje izolirnih dihalnih aparatov. V vozilo je vgrajena visokotlačna večstopenjska kombinirana črpalka, ki jo poganja motor vozila, z vgrajeno napravo za mešanje pene. Na strehi vozila je nameščen monitor za gašenje z možnostjo delovanja tudi med vožnjo naprej in nazaj ter upravljanja iz kabine vozila ali nadgradnje.

Vozilo ima vgrajeno nad standardno količino opreme za tehnično reševanje ter opreme za prvo pomoč.

Dimenzije gasilskega vozila omogočajo nemoten vstop in delo v predoru ter možnost prehoda vozila skozi prehode iz ene v drugo predorsko cev. V primeru ogroženosti vozila zaradi ognja, je vozilo opremljeno s sistemom za samozaščitno hlajenje vozila na spodnjem delu.

Posebna pozornost je namenjena razsvetljavi in osvetlitvi zunanjosti ter notranjosti vozila ter pohodne strehe. Vozilo ima vgrajen električno krmiljen pnevmatski stolp za razsvetljavo okolice s štirimi žarometi z možnostjo posamičnega ali skupnega vklopa. Vozilo ima vgrajen snemljiv električni agregat, ki zagotavlja dovolj energije za delovanje in osvetljevanje delovišča.

Namensko gasilsko vozilo je opremljeno tudi z ročnim zložljivim vozičkom, prirejenim za prevoz reševalne opreme, nosil za ponesrečence, hidravlične naprave in opreme za reševanje ponesrečencev do mesta uporabe. V vozilu sta dve ročni infrardeči kameri za iskanje ponesrečencev oziroma delo v zmanjšanih pogojih vidljivosti,« je poudaril Gregor Šebenik. Za tem je minister za obrambo Karl Erjavec izročil ključe novih specialnih gasilskih vozil njihovim novim lastnikom.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE