Facebook
Twitter
YouTube

Podpis pogodb in aneksov o sofinanciranju (4. 2. 2010)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, skladno z Zakonom o gasilstvu in Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč sofinancira dejavnost društev, gospodarskih družb, zavodov, državnih organov, nevladnih in drugih organizacij, praviloma za zagotavljanje organizacijskih, materialnih ter kadrovskih priprav za opravljanje nalog zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Tako bodo danes predstavniki Gorske reševalne zveze Slovenije, Potapljaške zveze Slovenije - Podvodne reševalne službe, Zveze tabornikov Slovenije, Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Rdečega križa Slovenije, Zveze radioamaterjev Slovenije, Gasilske zveze Slovenije, Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, Kinološke zveze Slovenije ter Zveze društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani podpisi pogodbe oziroma aneksa za sofinanciranje njihovih dejavnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2010.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE