Facebook
Twitter
YouTube

Podpis sporazuma o sodelovanje pri zaščiti in reševanju (28. 1. 2010)

Od 28. do 30. januarja 2010 je na obisku v Sloveniji generalni direktor Sektorja za obvladovanje izrednih razmer Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo Črne gore Zoran Begović.

Danes v četrtek, 28. januarja se je gost iz Črne gore sestal z generalnih direktorjem URSZR mag. Borisom Balantom, s katerim sta podpisala sporazum med Vlado RS in Vlado Črne gore o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Sporazum predvideva izmenjavo znanstvenih in tehničnih spoznanj in izkušenj na področju varstva pred nesrečami, izobraževanje in usposabljanje osebja, ki sodeluje pri dejavnostih zaščite in reševanja, razvijanje in proizvodnjo zaščitne in reševalne opreme, obveščanje o nevarnostih nesreč in njihovih posledicah ter pomoč ob naravnih in drugih nesrečah pri zaščiti in reševanju ter odpravljanju posledic nesreč.
Popoldan bo Zoran Begovič v spremstvu gostiteljev obiskal Gasilsko brigado v Ljubljani in si ogledal njeno opremo.
Jutri, v petek, 29. januarja, bo gost iz Črne gore obiskal Izobraževalni center za zaščito in reševanjena Igu, kjer ga bo generalni direktor URSZR mag. Boris Balant s sodelavci seznanil z izobraževanjem in usposabljanjem na področju varstva pred nesrečami. Govor pa bo tudi o prihodnjem sodelovanju med Slovenijo in Črno goro na tem področju.
Na področju dvostranskega sodelovanja v okviru EU je namreč posebna pozornost Slovenije, tudi na področju varstva pred nesrečami, namenjena sodelovanju z državami Jugovzhodne Evrope oziroma Zahodnega Balkana. Gre predvsem za prenos slovenskega znanja in izkušenj, kot razvojne pomoči v procesu razvoja njihovih sistemov za obvladovanje nesreč in njihovemu približevanju Evropski uniji na področju civilne zaščite.
Zoran Begović pa si bo ogledal tudi poligone v ICZR.
Popoldan bo generalni direktor Sektorja za obvladovanje izrednih razmer iz Črne gore obiskal Radovljico, kjer si bo ogledal postajo Gorske reševalne službe, gorski reševalci pa mu bodo predstavili organiziranost gorskega reševanje pri nas.
Gost iz Črne gore si bo ogledal še galerijo/muzej Avsenik v Begunjah.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE