Facebook
Twitter
YouTube

Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (15. 1. 2010)

Uprava RS za zaščito in reševanje, Urad za izobraževanje in usposabljanje je z dopisom povabil vodstva šol, učitelje in učiteljice, ki so se udeležili posveta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru Dnevov zaščite in reševanja v Novem mestu, da uvrstijo izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v seznam izbirnih predmetov. Šole bodo ponudile predmet v izbiro učencem sedmega, osmega in devetega razreda. Več informacij je na voljo na spletni strani http://eucenje.urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE