Facebook
Twitter
YouTube

Dopolnjen seznam občin, v katerih popisujejo škodo (30. 12. 2009)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sprejela sklep o dopolnitvi sklepa o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 22. in 26. decembrom 2009. S tem sklepom je na seznam 25 občin, v katerih se začne zbiranje vlog oškodovancev uvrstila tudi Mestno občino Ljubljana in Občino Sežana.

Vloge od ponedeljka zbirajo v občinah Šoštanj, Hrastnik, Krško, Brežice, Litija, Dol pri Ljubljani, Bohinj, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Radovljica, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žirovnica, Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči in Idrija.
Zbiranje vlog mora biti zaključeno najkasneje do 15. januarja 2010, podatki pa do tega dne vneseni v spletno aplikacijo AJDA. Regijske komisije za ocenjevanje škode bodo opravile kontrolne preglede do 18. januarja 2010.
Škodo na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na objektih kulturne dediščine Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, na vodotokih pa Agencija RS za okolje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Sklep o dopolnitvi sklepa (PDF datoteka)