Facebook
Twitter
YouTube

URSZR sprejela sklep o začetku ocenjevanja škode (28. 12. 2009)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na podlagi zbranih podatkov danes, v ponedeljek, 28. decembra, sprejela in poslala občinam sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 22. in 26. decembrom 2009.

Na podlagi sklepa o pričetku ocenjevanja škode na stvareh bo 25 občin začelo zbirati vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stavbah oz. infrastrukturi. Vloge bodo začeli zbirati v občinah Šoštanj, Hrastnik, Krško, Brežice, Litija, Dol pri Ljubljani, Bohinj, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Radovljica, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žirovnica, Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči in Idrija.
Zbiranje vlog mora biti zaključeno najkasneje do 15. januarja 2010, podatki pa do tega dne vneseni v spletno aplikacijo AJDA.
Regijske komisije za ocenjevanje škode opravijo kontrolne preglede do 18. januarja 2010.
Škodo na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na objektih kulturne dediščine Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, na vodotokih pa Agencija RS za okolje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE