Facebook
Twitter
YouTube

Dnevi zaščite in reševanja (11. 5. 2005)

V Mariboru bodo jeseni potekali dnevi zaščite in reševanja

Uprava RS za zaščito in reševanje in Mestna občina Maribor bosta od 13. do 15. oktobra letos v Mariboru organizirali 1. dneve zaščite in reševanja. Z njimi želita organizatorja pri ljudeh krepiti zavest, da v primeru večje naravne ali civilizacijske nesreče ne bodo ostali prepuščeni sami sebi, ampak jim bodo v vsakem primeru priskočile na pomoč različne organizacije, enote in službe, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tako na lokalni, regijski in državni ravni. Pomembno sporočilo obiskovalcem bo tudi, da lahko sami veliko pripomorejo, k svoji varnosti ter varnosti svojega imetja in okolja v katerem živimoĽ Čeprav je do začetka dnevov ZiR še nekaj mesecev, so priprave v polnem teku. Organizacijski odbor, ki ga vodi poveljnik Civilne zaščite RS Miran Bogataj, je že določil prednostne naloge in nosilce posameznih nalog, zdaj pa delo poteka v posameznih podskupinah, v katerih so predstavniki organizacij in organov, ki sestavljajo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Organizacijski odbor je tako že določil, da bo prvi dan prireditve, to je v četrtek, 13. oktobra, namenjen strokovni javnosti in promociji sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Petek, 14. oktobra, bo namenjen predšolski in šolski mladini. Tretji dan, to je v soboto, 15. oktobra, bo namenjen predstavitvi in promociji prostovoljstva, člani ekip prve pomoči CZ in RKS pa bodo merili moči na 10. državnem preverjanju znanja. V gasilskih veščinah pa bodo merile svoje znanje gasilske desetine. Obiskovalci si bodo lahko na prizoriščih v mestnem jedru in njegovi okolici vse tri dni ogledali številne dejavnosti s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako bo na sporedu vaja, na kateri bo prikazano delovanje sil zaščite in reševanja ob železniški nesreči, prikazi delovanja različnih reševalnih služb, preverjanja znanja ekip prve pomoči CZ ter RKS, tekmovanje gasilskih desetin in tekmovanj učencev na temo ZiR, preventivnih dejavnosti policije in Sveta za preventivno dejavnost v cestnem prometu, ki naj bi potekali po posameznih osnovnih šolah in še bi lahko naštevali. Organizatorji pripravljajo tudi posvetovanja na temo varstva pred utopitvami, požarne varnosti v nakupovalnih središčih, ekoloških tem, gradnje nasipov na reki Dravi kot zaščite pred visokimi vodami in problematiki preventive in zdravstva. Na posameznih prizoriščih bo možen ogled dela opreme za sile za zaščito in reševanje, katero lahko pri nas kupijo štabi, službe in enote v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Če sodimo po prvih napovedih se vsem, obiskovalcem iz Maribora, njegove okolice in vse severovzhodne Slovenije obetajo zanimivi dnevi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE