Facebook
Twitter
YouTube

Prednovoletno srečanje reševalcev (24. 12. 2009)

Tudi letos je ob koncu leta Izpostava URSZR Celje v sodelovanju s štabom CZ Zahodnoštajerske regije pripravila in izvedla srečanje z upokojenimi sodelavci in predstavniki enot, služb in drugih organizacij, ki se vključujejo v izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Delovno srečanje je bilo, dne 21.12.2009 v Celju, katerega udeležba je bila tudi številčno velika. Ob tej priložnosti sta se vodja izpostave in poveljnik CZ regije v imenu sodelavcev in članov regijskega štaba CZ, udeležencem srečanja zahvalila za njihovo organizacijsko in operativno vključevanje v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE