Facebook
Twitter
YouTube

Novoletno srečanje delavcev URSZR (23. 12. 2009)

Včeraj, v torek, 22. decembra, je bilo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani prednovoletno srečanje zaposlenih v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki se ga je udeležila tudi ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič.

Zbrane je uvodoma pozdravil generalni direktor URSZR mag. Boris Balant, ki se je sodelavcem zahvalil za opravljeno delo v letu 2009.
Nato je delavcem URSZR in zbranim gostom spregovorila ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič, ki je opisala pomembnejše dogodke, ki so se zgodili na področju zaščite in reševanja v letu, ki se poslavlja. Med drugim je opozorila, na tri dogodka, ki bodo imela po mnenju dr. Jelušičeve, dolgoročen vpliv na razvoj sistema zaščite reševanja in pomoči. Gre za sprejetje Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015, sprejetje programa  izbirnega predmeta Zaščita in reševanje za učence 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol in potrditev programa višješolskega strokovnega študija za področje gasilstva.
Dr. Ljubica Jelušič pa je opozorila na senco, ki je padla na delo uprave v letu 2009 in sicer gre za dogodke na poligonu 208 v Polhovi jami. Ob koncu je ministrica za obrambo vsem zaželela uspešno novo leto.
Srečanja so se poleg številnih delavcev uprave in njenih izpostav udeležili tudi državni sekretar v MORS mag. Uroš Krek, načelnik GŠSV generalmajor mag. Alojz Štajner, poveljnik CZ RS Miran Bogataj, generalni sekretar v MORS Boštjan Hožič, vodja kabineta ministrice za obrambo Miloš Bizjak, direktor Obveščevalno varnostne službe MORS dr. Damir Črnčec, glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Milivoj Dolščak in drugi.
Povejmo še, da so denar za pokritje stroškov srečanje zbrali delavci sami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE