Facebook
Twitter
YouTube

Zasedal štab CZ RS (18. 12. 2009)

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani je danes, v petek, 18. decembra, zasedal Štab Civilne zaščite RS.

Uvodoma so se člani seznanili s poročiloma o državnih vajah Karavanke 2009 in Krka 2009. V nadaljevanju so se seznanili z novo verzijo državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči in s predlogom Resolucije o strategiji varnosti RS. Obravnavali so tudi prednostne naloge v letu 2010, ki izhajajo iz Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2009 do 2015 in informacijo o obvladovanju pandemske gripe.
 Poveljnik CZ RS Miran Bogataj pa je članom štaba predstavil tudi novega generalnega direktorja URSZR mag. Borisa Balanta, ki je hkrati tudi namestnik poveljnika CZ RS.
Po seji štaba je bilo vsakoletno tradicionalno prednovoletno srečanje, na katerem so se članom pridružili tudi predsedniki in vodje nevladnih organizacij ter reševalnih služb in drugih sestav.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE