Facebook
Twitter
YouTube

Slovenska gasilca odpotovala v Afganistan (30. 12. 2004)

Slovenska gasilca odpotovala v Afganistan

V Kabul sta dva gasilca odletela iz vojaškega letališča v Zvezni republiki Nemčiji. S seboj sta odnesla skoraj 260 kg vojaške in gasilske opreme. Slovenski gasilci so se za to misijo pripravljali dalj časa. Priprave so bile usmerjene v izboljšanje vojaških in gasilskih veščin, ki so potrebne za izvajanje nalog letaliških gasilskih služb. Kandidate za misijo smo izbrani iz vrst prostovoljnih in poklicnih gasilcev, ki se morajo pred odhodom pogodbeno zaposliti v Slovenski vojski.

Naloge gasilcev na letališču so predvsem protipožarna zaščita in reševanje. Delo se opravlja v izmenah in vključuje različne vrste preventivnih nalog, nalog reševanja oseb in imetja, gašenja različnih požarov, posredovanje v primeru izlitja nevarnih snovi, posredovanja pri polnjenju goriva v različna letala in posredovanje znanj afganistanskim gasilcem. V prostem času gasilci na letališču obnavljajo svoja znanja z raznimi treningi in izobraževanji. Z razliko od kontingenta SV, ki prebiva v kampu Julijan, sta gasilca nastanjena na samem letališču .

Priprave za misijo sta skupno pripravili in izvedli uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Slovenska vojska.. Enota slovenskih gasilcev na letališču Kabul se bo v bližnji prihodnosti predvidoma povečala še za dodatnih pet gasilcev.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE