Facebook
Twitter
YouTube

Delegacija regionalnega centra obiskala URSZR (3. 5. 2005)

Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Izobraževalni center za zaščito in reševanje je od 19.do 21. aprila obiskala petčlanska delegacija Regionalnega centra za nudenje pomoči in odpravljanje posledic katastrof iz Divulj na Hrvaškem.

Gostitelji so članom delegacije uvodoma predstavili slovenski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in kakšna je vloga URSZR v njem. Poleg tega so gostje iz sosednje Hrvaške želeli izvedeti, kakšna je zakonska ureditev tega področja pri nas, kakšne so naloge lokalnih skupnosti, regij in države na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ob predstavitvi Regionalnega centra za nudenje pomoči in odpravljanja posledic katastrof v Divuljah so gostje poudarili, da se je pobuda o takšnem centru porodila leta 2000, dejansko pa je center formalno zaživel 19. januarja 2004. Njegova naloga pa bi bilo usposabljanje gasilcev in drugih reševalcev iz držav z območja jugovzhodne Evrope. Na začetku so bili načrti megalomanski, saj so načrtovali, da bo v njem zaposlenih kar 280 ljudi, zdaj pa so se njihovi apetiti nekoliko zmanjšali in zaposlenih imajo 24 delavcev. Center je v vojašnici kralj Trpimir, kjer imajo na razpolago tri zgradbe in za eno načrtujejo, da jo bodo spremenili v spalni objekt. Prva usposabljanja so bila namenjena gasilcem in gorskim reševalcem. Delegaciji obeh izobraževalnih ustanov sta se pogovarjali prihodnjem sodelovanju. Predstavniki ICZR so poudarili, da pri izmenjavi izkušenj in informacij ni nobenih ovir. Prav tako bodo kolegom iz centra v Divuljah posredovali svoje izkušnje pri prilagajanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami priporočilom Evropske unije. Delegacija s Hrvaške je poudarila, da bi sodelovanje med centroma radi z načelne ravni spustili na strokovno in da bi jim najbolj pomagali, če bi naši predavatelji aktivno sodelovali na usposabljanjih, ki jih bodo pripravili za države iz jugovzhodne Evrope. Po njihovem mnenju bi tako najbolje svetu pokazali, kako članica EU pomaga državi kandidatki pri pripravi izobraževanj in usposabljanj za reševalce iz tretjih držav. Med obiskom v Sloveniji si je delegacija centra iz Divulj ogledala še center na Igu, Center za obveščanje RS in Regijski center za obveščanje Ljubljana. Med obiskom pri nas je delegacijo sprejel tudi generalni direktor URSZR Bojan Žmavc.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE