Facebook
Twitter
YouTube

Minister Erjavec v Sežani (15. 4. 2005)

Zahodni del naše države je požarno zelo ogrožen. Še posebej pogosti so požari na Krasu, kjer vsako leto izbruhne kar 30 odstotkov vseh požarov v naravnem okolju v Sloveniji, uničenega zemljišča pa je približno 67 odstotkov, kar pomeni, da je cena vsakega požara na tem območju zelo visoka.

Vse to je bil razlog, da je minister za obrambo Karl Erjavec, v sredo, 13. aprila, obiskal Zavod za gasilsko in reševalno službo v Sežani, kjer nastaja podcenter Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu.

Uvodoma je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Miran Bogataj seznanil ministra Erjavca s programom Kras. Poudaril je, da gre za celovit program normativnih, organizacijskih, materialnih in drugih dejavnosti, ki jih URSZR izvaja skupaj z občinami, gasilsko organizacijo in drugimi resorji za izboljšanje varstva pred požari v naravnem okolju od leta 2003 in ki je vključen v vsakoletni načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V nadaljevanju predstavitve so Miran Bogataj, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Branko Dervodel, glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Milivoj Dolščak, vodja sektorja za izobraževanje in usposabljanje Janez Petrovič in vodja Izpostave URSZR Postojna Štefan Majcen seznanili ministra Erjavca z načrti za nadaljnji razvoj. Opozorili so na nujnost obnovitve ter razširitve nastanitvenih zmogljivosti in zgraditve ustreznih poligonov.

Po obisku v podcentru je minister Karl Erjavec v kratki izjavi za javnost povedal, da je območje Krasa in celotna Primorska specifično območje, saj na njem, zaradi zgodovinskih razlogov, ni dovolj prostovoljnih gasilcev. Zato bo ena izmed nalog podcentra v Sežani, vzpodbujati razvoj gasilstva v tem delu Slovenije, ki pa je požarno najbolj ogroženo.

Pogovora sta se udeležila tudi poslanca Državnega zbora s tega območja Davorin Terčon ter Srečko Prijatelj, župan občine Sežana Miroslav Klun ter župan občine Miren-Kostanjevica Zlatko Martin Marušič in predstavniki Zavoda za gasilsko in reševalno službo Sežana.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE