Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev sistema obrambe in zaščite na OŠ Šoštanj (15. 4. 2005)

Delavci Izpostave URSZR Celje smo se v torek, 12. aprila 2005, odzvali povabilu Osnovne šole Bibe Röcka iz Šoštanja.

V učnem načrtu za učence 8. razredov osnovnih šol je tudi tema: »Sistem obrambe in zaščite v Republiki Sloveniji«.

Učencem 8. a in 8. b razreda smo predstavili sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji , v Zahodni Štajerski ter glavne naloge sistema. Podrobneje je bila predstavljena zahodnoštajerska regija, ocene ogroženosti in nevarnosti v regiji, obveščanje, opozarjanje, alarmiranje, sile za zaščito in reševanje (prostovoljne, poklicne, dolžnostne), operativno strokovno vodenje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, pristojnosti poveljnikov in štabov civilne zaščite, vodij intervencij ter vodij reševalnih enot. Predstavljena jim je bila tudi Izpostava URSZR Celje, organiziranost, pristojnosti ter kakšne upravne in strokovne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami opravlja.

V predstavitvi sta sodelovala tudi predstavnik Izpostave za obrambo Velenje in SV, ki sta predstavila obrambni sistem Republike Slovenije, Slovensko vojsko in kako lahko postanejo poklicni vojak

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE