Facebook
Twitter
YouTube

Posvet 8. 12. 2008 (19. 11. 2008)

Požarna in gasilska dvigala -načrtovanje, pregledovanja, preizkušanje in pomen v praksi

Kraj posveta: Izobraževalni center za zaščito in reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig
Obveščamo vas, da bomo dne 8. 12. 2008 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, izvedli posvet na temo "Požarna in gasilska dvigala - načrtovanje, pregledovanje, preizkušanje in pomen v praksi".
Posvet, ki je v prvi vrsti namenjen usposabljanju tehničnih preglednikov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, projektantom, inšpekcijskim službam, gasilcem in uporabnikom omenjenih dvigal, organizira Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v izvedbi Slovenskega združenja za požarno varstvo.
Posvet spada med strokovna usposabljanja, ki jih mora, glede na določbo 13. člena Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l. RS, št. 45/2007), najmanj enkrat letno organizirati Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Prijavnica (PDF datoteka)