Facebook
Twitter
YouTube

Vaja NEK 2008 (20. 10. 2008)

Štabno - poveljniška, teoretična vaja "NEK 2008", se izvaja v dneh od 20. do 22. oktobra 2008.

Vaja "NEK 2008" se izvaja na podlagi predpostavke, da je v NEK prišlo do nastanka izrednega dogodka, ki so ga pristojni organi v NEK razglasili kot začetno in v nadaljevanju vaje kot objektno nevarnost. Upoštevane bodo dejanske vremenske razmere. V vaji bodo aktivno sodelovali poveljniki in namestniki poveljnikov CZ ter štabi CZ v ožji sestavi na lokalni, regijski in državni ravni, NEK, občine Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica, Bistrica ob Sotli in Kozje, ministrstva in vladne službe, ki so predvideni z načrti zaščite in reševanja za ukrepanje ob jedrski nesreči v NEK. Vaja "NEK 2008" bo izvedena kot več dnevna štabno - poveljniška in teoretična vaja.

V vaji bo upoštevan dejanski (realni) čas razvoja dogodkov v NEK za razglasitev začetne, objektne in splošne nevarnosti.

Predpostavka vaje "NEK 2008"

Takoj po nesreči je prišlo do manjšega izpusta radioaktivnih snovi v okolje, ki je trajal približno 30 minut. Razmere v elektrarni se kljub ukrepanju zaposlenih niso izboljšale, nastali so novi dogodki, zato so pristojni organi v elektrarni razglasili splošno nevarnost in predlagali preventivno evakuacijo območja preventivnih zaščitnih ukrepov (3 km območje okoli NEK). Ob potencialni nevarnosti večjega izpusta radioaktivnih snovi je prišlo v nadaljevanju dogodkov do radioaktivnega izpusta, ki zahteva zaščitno ukrepanje tudi izven območja preventivnih zaščitnih ukrepov.

Zaradi nesreče so ogroženi zaposleni v NEK, prebivalci v bližini jedrske elektrarne, kakor tudi prebivalci v širši okolici, glede na smer gibanja radioaktivnega oblaka in meteorološke razmere na dan vaje.

Štabno poveljniška vaja bo potekala na lokacijah v Krškem, Brežicah in Ljubljani, kjer so tudi sedeži poveljnikov in štabov civilne zaščite ter nosilcev načrtovanja te vaje. Natančen začetek vaje, ki naj bi trajala od 36 do 48 ur, ter njen scenarij udeležencem sicer nista bila znana vnaprej. Poleg 17 subjektov pa v njej sodeluje 350 udeležencev, in sicer iz štabov civilne zaščite na lokalni, regijski in državni ravni, NEK, vseh posavskih občin, ministrstev ter vladnih služb.

Pred vajo so bili prebivalci občin Krško in Brežice ponovno seznanjeni z rešitvami v načrtih zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v NEK in ukrepi, ki jih morajo izvesti prebivalci v primeru razglasitve posameznih stopnje nevarnosti v NEK.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE