Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Izpostava URSZR Celje ima sprejete naslednje Regijske načrte zaščite in reševanja na območju Zahodnoštajerske regije:

1. REGIJSKI NAČRT ZIR OB ZDRSU MACESNIKOVEGA PLAZU. Ažuriran 8.12.2014!

2. REGIJSKI NAČRT ZIR OB POPLAVAH.

3. REGIJSKI NAČRT ZIR OB POTRESU. Nov načrt v3.0, z dne 2.6.2015!

4. REGIJSKI NAČRT ZIR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI. Ažuriran 18.9.2014!

5. REGIJSKI NAČRT ZIR OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI.

6. REGIJSKI NAČRT ZIR OB NESREČI V PREDORU. Ažuriran 6.10.2014!

7. REGIJSKI NAČRT ZIR OB ŽELEZNIŠKI NESREČI.

8. REGIJSKI NAČRT ZIR OB MNOŽIČNI NESREČI NA AC.

9. REGIJSKI NAČRT ZIR OB NESREČI ZRAKOPLOVA. Nov načrt v3.1, z dne 2.6.2015!

10. REGIJSKI NAČRT ZIR OB TERORIZMU.

11. REGIJSKI NAČRT ZIR OB NESREČI Z NEVARNO SNOVJO.

DODATKI

1. NAČRT SPREJEMA IN NASTANITVE OGROŽENIH OSEB IZ POSAVSKE REGIJE
    (D-014).

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE