Facebook
Twitter
YouTube

Razpis natečaja - SUŠA

Razpis regijskega natečaja za likovna in literarna delas na temo Naravne in druge nesreče - SUŠA.

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2007/2008 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-80/2007-1 z dne 6. 6. 2007) je Izpostava uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota tudi letos razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo na temo “Naravne in druge nesreče - Suša”.

V ta namen smo pomurskim VVZ in osnovnim šolam že v mesecu juniju posredovali razpis natečaja. Razpis je v letih doslej našel svoje mesto v vaših programih. Prav zaradi tega smo tudi tokratni razpis uspeli razpisati dovolj zgodaj, da so ga lahko VVZ in osnovne šole vključile v letne delovne načrte za šolsko leto 2007/2008.
Doslej je natečaj vedno naletel na zelo ugoden odmev, tako pri učencih, kakor pri mentorjih. Upamo, da bo tako tudi v naslednjem šolskem letu ter da se bodo na natečaj odzvale tudi šole in vrtci, ki se doslej še niso. Sodelujoče na natečaju posebej  prosimo, da upoštevajo razpisna določila glede števila in opremljenosti del!

Udeleženci natečaja lahko pridobijo vse informacije o naravnih in drugih nesrečah ter napotke, kako ravnati ob njih, dobijo na naši spletni strani: : http://www.sos112.si. ali v reviji UJMA - revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo izdaja Uprava RS za zaščito in reševanje. Revije ni mogoče dobiti v prosti prodaji, lahko pa jo naročite na številki 01 479 65 51; kontaktna oseba je Tanja Novak.

MaSm 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE