Facebook
Twitter
YouTube

OBVESTILO - sprememba poslovnega časa (24. 9. 2007)

Obvestilo o spremembi poslovnega časa Uprave RS za zaščito in reševanje - Izpostave Murska Sobota.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Uprava RS za zaščito in reševanje
Izpostava Murska Sobota

Številka: 007-111/2007-6
Datum: 18. 9. 2007


O B V E S T I L O


Na podlagi četrtega odstavka 53. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005 s spremembami in dopolnitvami) in skladno s soglasjem ministra za javno upravo, št. 020-87/2007/2 z dne 10. 5. 2007 in št. 020-87/2007/4 z dne 11. 6. 2007 je minster za obrambo z dokumentom št. 007-111/2007-2 z dne 17. 9. 2007 določil poslovni čas v vseh izpostavah Uprave RS za zaščito in reševanje, in sicer:

Poslovni čas izpostave:

- v ponedeljek, torek, sredo in v četrtek: od 9.00 do 15.30 ure,
- v petek: od 9.00 do 14.30 ure.

Hvala za razumevanje.

Martin Smodiš
podsekretar
vodja izpostave

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE