Facebook
Twitter
YouTube

Poplava v zahodnoštajerski regiji (21. 9. 2007)

Močno deževje 18.9.2007 je tudi na območju Zahodnoštajerske regije povzročilo močan porast hudourniških vodotokov in s tem katastrofalne poplave ter sprožilo veliko zemeljskih plazov v katerih, žal, sta bili dve smrtni žrtvi.

V vseh prizadetih občinah so se takoj aktivirale vse sile za zaščito in reševanje v največji meri gasilci in nudile pomoč prizadetim prebivalcem. Ob 18.30 uri se je aktiviral tudi regijski štab za Zahodno Štajersko v operativnem sestavu ter delavci Izpostave URSZR Celje, ki nudijo strokovno pomoč regijskemu poveljniku CZ oz. njegovemu namestniku pri ukrepanju. Ob tej uri se je okrepil tudi Regijski center za obveščanje – 112 z dodatnimi operativci, ki so v prvih 10 urah sprejeli 1800 klicev na pomoč in nanje tudi ustrezno ukrepali. Član regijskega štaba za CZ dr. Aleš Kranjc je opravil tudi ogled objektov, ki so jih poškodovali zemeljski plazovi ter dal mnenje oz. napote glede sanacije in primernosti bivanja v teh objektih. Žal pa so objekti v Podgorju pri Letušu, ki jih je uničil zemeljski plaz in tudi pokopal dve mladi življenji v takem stanju, da ni možna sanacija.
Prizadeta območja so si ogledali tudi nekateri ministri.
V prilogi so zbrana prva poročila občin, ki jih je zbral Regijski štab CZ za Zahodno Štajersko in jih posredoval medijem. Priložene fotografije pa nazorno kažejo, da je bila ujma dejansko katastrofalna.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Prva poročila občin (Word datoteka)