Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS REGIJSKEGA NATEČAJA ZA LIKOVNA IN LITERARNA DELA (22. 8. 2007)

Izpostava URSZR Celje, v šolskem letu 2007/2008, razpisuje regijski natečaj za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče - SUŠA"

RAZPIS JE V PRIPONKI

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE