Facebook
Twitter
YouTube

Na Igu tečaj pod okriljem OZN in URSZR (7. 2. 2007)

Udeleženci se bodo na tečaju seznanili s koordinacijo in sodelovanjem civilnih in vojaških struktur v humanitarnih operacijah.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizira od 11. do 16. februarja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu že šesti tečaj o civilno vojaškem sodelovanju v humanitarnih operacijah. Pri organizaciji tega izobraževanja sodelujeta tudi Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti (Ocha) in Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo. Tečaj na Igu bo že sedeminšestdeseti, ki ga Združeni narodi organizirajo na temo civilno vojaškega sodelovanja v humanitarnih akcijah.
Na letošnji tečaj je prijavljenih 30 civilnih in vojaških predstavnikov iz 18 držav in sicer iz Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Čada, Kanade, Hrvaške, Francije, Makedonije, Madžarske, Nemčije, Velike Britanije, Nizozemske, Romunije, Srbije, Jordanije, Sudana, Švedske in Slovenije.
Namen tega tečaja je posredovanje osnovnega znanja o mednarodnih humanitarnih reševalnih operacijah Združenih narodov in o sami organizaciji OZN, o koordinaciji in sodelovanju civilnih in vojaških struktur v teh dejavnostih. Udeleženci tečaja si bodo izmenjali tudi lastne izkušnje iz humanitarnih in reševalnih operacij, v katerih so sodelovali, in informacije o organiziranosti sistemov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v različnih državah.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(Word datoteka)