Facebook
Twitter
YouTube

Dan raziskav in razvoja v ICZR (29. 1. 2007)

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je v petek, 26. januarja, potekal dan raziskav in razvoja v tej slovenski izobraževalni ustanovi.

Na njem so predstavili raziskovalno delo na končanih in potekajočih projektih v okviru Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Znanje za varnost in mir 2004-2010« ter predstavitve razvojnega dela na potekajočih projektih v okviru »Tehnološkega razvoja«.
Kot je povedala dr. Andreja Lavrič, vodja usposabljanj v ICZR so ta dan pripravili z dvema namenoma. Prvi je ta, da bi širši strokovni javnosti predstavili izsledke raziskav, ki so potekale v preteklih dveh letih in tisto kar bo potekalo v prihodnosti. »Želimo, da bi se projekti, ki potekajo znotraj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, povezujejo med seboj. Drugi namen prvega dne raziskav in razvoja pa je, da bi vse tisto, kar bomo slišali tukaj uporabljali tudi v naši pedagoški praksi. To je tisto, kar bogati naše izobraževanje ter programe in dviguje njihovo kakovost. Zato so vsi raziskovalni projekti zelo dobrodošli, saj prinašajo v naš center nova spoznanja in novo znanje,« je še dodala dr. Andreja Lavrič.
Ob začetku predstavitve posameznih raziskovalnih projektov je vse zbrane, zbralo se jih je več kot petdeset iz različnih ministrstev, raziskovalnih ustanov in seveda URSZR, pozdravil namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel, ki je dejal:
»Varnost je ena tistih vrednot, ki nam v Sloveniji, predvsem pa v širšem evropskem okolju, veliko pomeni in iz dneva v dan vse bolj pridobiva na svoji teži. Na nevarnosti nas opozarjajo naravne in tehnološke nesreče, ki se znova in znova ter vse pogosteje dogajajo. Ogrožajo nas nesreče, ki nastajajo že zaradi narave same in nesreče, ki nastajajo zaradi človekovih dejavnosti. Človek s svojim obnašanjem, z razvojem novih tehnologij in novih tehnik povzroča vedno nove nevarnosti. Tudi globalizacija prinaša s seboj nekatere nevarnosti, o katerih nismo razmišljali, saj jih nismo poznali. Naj omenim številne bolezni, ki ogrožajo človeška življenja in živali ter rastline. Veliko zadev, vsaj pri naravnih nesrečah, se ne da preprečiti. Verjetno je potres ena takšnih tipičnih zadev. Številne pa so nevarnosti, ko lahko z zavestnim preventivnim delom in ukrepanjem med samo nesrečo ublažimo posledice. Temu delu preventive in temu delu boljšega ukrepanja se posvečamo s številnimi raziskovalnimi deli. Poudariti moram, da se naša uprava intenzivno ukvarja s tem področjem dela. Področju raziskovanja daje zelo velik poudarek in namenja tudi del svojih namenskih sredstev kot tudi del namenskega denarja Požarnega sklada. Poskušamo sodelovati tudi v drugih projektih in zagotoviti denar v drugih virih. Danes bo predstavljenih nekaj projektov, ki so že zaključeni, nekaj takšnih, ki še potekajo. Mislim, da so predvsem ti primeri, ki bodo danes predstavljeni tipični primeri nalog, ki lahko najdejo zelo visoko uporabno vrednost v vsakodnevnem življenju. In temu je nenazadnje namenjen ta dan raziskav in razvoja, izmenjavi informacij, obveščanju širše javnosti, predvsem pa tistih, ki bodo skozi te razvojne raziskovalne naloge našli neko uporabno vrednost v njih in s katerimi bomo vzpostavili neko mrežo, se povezovali in izmenjevali izkušnje ter jih uporabili na področju zaščite in reševanja, ko bo to najbolj potrebno."

Za pokušino preberite kratek povzetek enega od raziskovalnih projektov, ki so bili predstavljeni v ICZR na Igu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE