Facebook
Twitter
YouTube

Razpis - objava delovnega mesta (15. 1. 2007)

za izvršnega sekretarja Pobude za pripravljenost in preventivo pred nesrečami Pakta stabilnosti

V prilogi je razpis in zahteve za omenjeno delovno mesto.

Prijave naslovite na Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana, s pripisom "Za razpis DPPI".

Uprava RS za zaščito in reševanje bo kot kontaktna točka za pobudo prijave posredovala na ustrezni naslov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis (PDF datoteka)

Zahteve (Word datoteka)