Facebook
Twitter
YouTube

Redno letno srečanje (15. 12. 2006)

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani je bilo danes tradicionalno pred novoletno srečanje s predavatelji in inštruktorji

Predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje ter Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje so se danes srečali s predavatelji, inštruktorji in drugimi zunanjimi sodelavci, ki sodelujejo pri izobraževanju in usposabljanju pripadnikov štabov, enot ter služb sistema zaščite, reševanja in pomoči. Predstavili so jim delo v letu, ki se izteka in jih seznanili z delovnimi načrti v letu 2007.
Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Miran Bogataj jih je seznanil s spremembami na zakonodajnem področju. Po njegovih besedah sta bila sprejeta zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom. Prejšnji teden je vlada potrdila spremembe in dopolnitve zakona o varstvu pred utopitvami in ga poslala v nadaljnjo proceduro v Državni zbor. Na spremembe in dopolnitve pa čaka še zakon o Rdečem križu Slovenije. Kot je poudaril Miran Bogataj je namen teh sprememb v tem, da se prostovoljni gasilci ne bi glede usposobljenosti razlikovali od poklicnih. Prav tako je povedal, da do prihodnje leto treba pripraviti nov nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje od 2008 do 2013. Poleg tega pa je udeležence srečanja seznanil s pripravami na Dneve zaščite in reševanja, ki bodo oktobra prihodnje leto v Novi Gorici.
Namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel je spregovoril o finančnem položaju in kadrovskih problemih. Tako je leta 2000 znašal proračun uprave 2,6 milijarde tolarjev, prihodnje leto pa bo znašal 7 milijard tolarjev. Torej na tem področju ne bi smelo biti posebnih zagat. Povsem drugačna pa je slika na področju kadrov. Tako kadrovski načrt predvideva, da bo prihodnje leto število zaposlenih enako kot letosi, to je 338 delavk in delavcev. Med drugim je tudi povedal, bo uprava začela prihodnje leto obnavljati regijske centre za obveščanje, predvsem zaradi zastarelih telefonskih central, ki so najšibkejši člen v sistemu.
Vodja Sektorja za izobraževanje in usposabljanje Janko Petrovič se je dotaknil nekaterih novih programov v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu in izpostavil predvsem ustanovitev Višje strokovne šole za gasilce.
Vodja programov usposabljanja dr. Andreja Lavrič pa je opozorila na pomembno dejstvo, da se tudi učitelji in predavatelji morajo izobraževati in izpopolnjevati svoje znanje. Po njenih besedah se je v zadnjem času učiteljski poklic zelo spremenil.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE