Facebook
Twitter
YouTube

Člani Odbora za obrambo so bili v Kranju (8. 12. 2006)

Na območju Gorenjske so si člani Odbora za obrambo DZ ogledali nekatere zmogljivosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Člani Odbora za obrambo Državnega zbora so v sredo, 6. decembra obiskal Kranj in grad Kamen v bližini Begunj. V Javnem zavodu gasilske in reševalne službe v Kranju so jim predstavili organiziranost in opremo zavoda, ukrepanje ob večjih nesrečah in problematiko delovanja enote na širšem območju Gorenjske. Poleg tega so si parlamentarci ogledali še reševalno opremo ter dinamično delovanje enote.
V nadaljevanju obiska so člani odbora obiskali tudi regijski center za obveščanje, kjer so jim predstavili delo in naloge tega centra. Predstavnika Jamarske reševalne službe in Gorske reševalne zveze Slovenije sta seznanila člane Odbora za obrambo DZ z organiziranostjo in delovanjem obeh organizacij.
V Dolini Drage pa so si člani odbora ogledali dinamično predstavitev tehnične opreme in zdravstvene reševalne opreme ob uporabi helikopterjev Slovenske vojske in Policije.
Člane odbora za obrambo DZ so med obiskom na Gorenjskem spremljali minister za obrambo Karl Erjavec, poveljnik Civilne zaščite RS Miran Bogataj, namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel, glavni republiški inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Milivoj Dolščak in vodja Izpostave URSZR Kranj Rajko Simič.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE