Facebook
Twitter
YouTube

Delegacija iz Srbije na obisku na URSZR (5. 12. 2006)

Uprava RS za zaščito in reševanje gosti delegacijo iz Srbije. Goste zanima vse, predvsem pa normativna ureditev področja zaščite, reševanje in pomoč

V dneh od 4. do 6. decembra je na obisku na Upravi RS za zaščito in reševanje mešana delegacije Uprave za civilno zaščito in Uprave za obrambo Srbije Ministrstva za obrambo Republike Srbije. Srbsko delegacijo so včeraj na URSZR seznanili s celotnim sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji. Danes so gostje iz Srbije na Igu, kjer so jih seznanili s sistemom izobraževanja in usposabljanja pripadnikov enot iz sistema zaščite, reševanja in pomoč. Veliko zanimanja je srbska delegacija pokazala za normativno ureditev področja zaščite in reševanja in si ogledala   Izobraževalni center za zaščito in reševanje, kjer je največ zanimanja pokazala za usposabljanje pripadnikov enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in kako se vrednoti njihovo delo. Popoldan si bo delegacija iz Srbije ogledala Regijski center za obveščanje Ljubljana in Center za obveščanje Republike Slovenije. V Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne občine Ljubljana pa ji bo predstavili sistem na lokalni ravni, obiskala pa bodo tudi Gasilsko brigado Ljubljana.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE