Facebook
Twitter
YouTube

Vaja »Insarag 2006« (21. 11. 2006)

Na Igu se je začela vaja Insarag, na kateri sodeluje 60 udeležencev iz 14 držav iz vsega sveta. Vadijo delo po metodologiji mednarodnega odziva na večje naravne in druge nesreče, ki jo uporablja Organizacija Združenih narodov

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani se je danes, v torek, 21. novembra, začela mednarodna štabna vaja »Insarag 2006«, ki bo trajala do petka, 24. novembra. Na vaji sodeluje 60 udeležencev iz 14 držav z vsega sveta.
Vaja je razdeljena na dva dela in sicer teoretičnega, ki bo trajal dva dni, udeležencem pa bodo predavali slovenski in tuji strokovnjaki. Dva dneva pa bodo udeleženci vadili po metodologiji mednarodnega odziva Insarag (United Nations International Search and Rescue Response) v primeru večje naravne in druge nesreče.
Scenarij vaje predvideva, da je v Ljubljani prišlo do rušilnega potresa, katerega posledice so tako obsežne, da jih ni možno odpraviti s pomočjo lokalnih in državnih zmogljivosti.  Slovenija zato zaprosi mednarodno skupnost za pomoč v silah in sredstvih. Namen vaje je vaditi odziv sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v primeru sprejemanja in koordiniranja mednarodnih in nacionalnih sil za zaščito in reševanje v primeru večje naravne in druge nesreče. Udeleženci bodo na vaji posebej preverili postopke obveščanja, ukrepanja, alarmiranja ter vodenja in izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ob rušilnem potresu v Ljubljani. Poleg tega bodo vadili tudi postopke mednarodnega obveščanja in alarmiranja preko mehanizma Združenih narodov za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah in vadili postopke sprejemanja in koordiniranja mednarodnih reševalnih enot.
Vajo skupaj organizirata Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Pisarna Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev (UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA). V vaji sodelujejo udeleženci usposabljanja na tečaju UN – INSARAG, poveljnik CZ RS in Štab CZ RS, poveljnik CZ ljubljanske regije in Štab CZ ljubljanske regije, poveljnik CZ Mestne občine Ljubljana, namestnik poveljnika in Štab CZ Mestne občine Ljubljana,Urad vlade za informiranje, Generalna policijska uprava, Carinska uprava RS, Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig, državni in regijski center za obveščanje Ljubljana, državna enota za hitre reševalne intervencije (vodstvo, vodje enot) in druge reševalne službe ter sestave.
Vajo vodi kontrolna skupina (EXCON) sestavljena iz predstavnikov Pisarne Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev (UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA) in delovne skupine za izvedbo tečaja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE