Facebook
Twitter
YouTube

Vaja »KLOR-2006« (20. 11. 2006)

V Hrastniku je v soboto, 18. novembra, potekala vaja Klor 06, v kateri so preverili pripravljenost in usposobljenost enot za zaščito, reševanje in pomoč v primeru nesreče s klorom. Med drugimi so si vajo ogledali tudi minister za obrambo Karl Erjavec, državni sekretar v MORS Franci Žnidaršič, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Miran Bogataj, namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel in drugi.

Scenarij vaje je predvideval, da je pri premikanju železniške cisterne za klor prišlo do naleta s kompozicijo treh vagonov za sol. V cisterni je 28 m3 klora. Ob trku vagona s soljo in cisterne s klorom se je ta poškodovala. Na zgornji polovici cisterne je nastala okrogla odprtina. Začel je izhajati klor. Glede na količino klora v cisterni, smer vetra in poseljenost so zaradi nesreče ogroženi zaposleni, delavci v sosednjih proizvodnih obratih in prebivalci. Po prvih podatkih zaradi nesreče cisterne ni poškodovanih, bodo pa čutili posledice zastrupitve s klorom nezaščiteni prebivalci in zaposleni v bližnjih obratih.
Namen vaje je bilo preverjanje učinkovitost in usklajenost rešitev v načrtih zaščite in reševanja ob nesreči s klorom v TKI Hrastnik d.d. na vseh ravneh načrtovanja. Tako so udeleženci preverili tiste dele načrta, ki se nanašajo na opazovanje in obveščane, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, upravljanje in vodenje ter izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Vajo so organizirali Ministrstvo za obrambo-Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ministrstvo za notranje zadeve, Občina Hrastnik, Policijska postaja Trbovlje, Gasilska zveza Hrastnik, Zdravstveni dom Hrastnik in TKI Hrastnik d.d..
V izjavi za medije je minister za obrambo Karl Erjavec povedal: »Prepričan sem, da smo dobro pripravljeni. Nenazadnje je ta državna vaja Klor 2006, namenjena temu, da preverimo organiziranost, usposobljenost in tudi opremo naših reševalcev. Pri tem je tudi pomembno usklajeno delo vseh služb, od policije zdravstvene službe in Civilne zaščite. Posebej pa bi pohvalil gasilce, ki so v bistvu nosilci reševanja.
Naj povem, da je ta vaja dokazala, da smo dobro pripravljeni. Nenazadnje lahko ugotovimo, da do danes ni bilo nobene nesreče v tovarni kemičnih izdelkov, kar pomeni, da so varnostni ukrepi ustrezni. Toda pri nesrečah se nikoli ne ve, kaj se lahko zgodi. Zato je prav, da imamo takšne vaje, kjer se preveri vsa ta usposobljenost. Pomembno pa je tudi z vidika informiranja in osveščanja prebivalstva. Del današnje vaje bo namenjen tudi evakuaciji, saj nenazadnje to počenjamo zato, da bi bili prebivalci varni pred takšnimi nesrečami.«
Po besedah ministra Erjavca je večina nesreč posledica človeških napak, zato jih lahko odpravimo samo s takšnimi vajami kot je bila sobotna, z izobraževanjem in s stalnim opozarjanjem, kaj je treba vse storiti, da se bo varno delalo. Minister ocenjuje, da je v Sloveniji na tem področju položaj dober, kar kaže na to, da se stalno dela na izobraževanju in usposabljanju. Pri tem ni mislil samo reševalcev, ampak tudi tistih, ki delajo z nevarnimi snovmi.
Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Miran Bogataj je poudaril, da je podmena, ki so jo uporabili, realna in eden od realnih virov ogrožanja v Zasavju. Dejstvo je, da proizvodnja v Hrastniku sodi pod Seveso II direktivo. Ta zahteva posebno usposobljenost, tudi posebne načrte in priprave, ne samo v družbi, ki proizvaja ali uporablja v proizvodnji klor, ampak tudi ustrezno pripravljenost v bližnji okolici, lokalni skupnosti in tudi širše.
»Dejstvo je, da je za to potrebna izjemna strokovna usposobljenost reševalcev, reševalnih ekip vseh vrst in je bilo danes zelo učinkovito prikazano na vaji,« je poudaril Miran Bogataj. »Še posebej bi rad izpostavil usklajeno delovanje tako poklicnih reševalcev iz same tovarne kot poklicnih ter prostovoljnih gasilcev in drugih reševalcev, vključno s policijo in zdravstvenim osebjem, ki je sodelovalo v današnji vaji. Izvajanje praktične vaje na terenu, v realnih razmerah in realnem času, pa opozarja tudi na to, da s tem virom ogrožanja, z nujnimi zaščitnimi ukrepi, s poznavanjem samega alarmnega znaka, kot tudi z znanjem, kako zaščititi samega sebe, mora biti seznanjeno in usposobljeno okoliško prebivalstvo. Prepričan sem, glede na prikazano znanje, zlasti reševalcev, da smo na ta vir ogrožanja ustrezno pripravljeni, in da smo z vajo dosegli vse temeljne cilje, s katerimi smo jo zasnovali in s kateri smo jo pripravili in izvedli.«
Poveljnik CZRS se je zahvalil vsem sodelujočim, še posebej se je zahvalil TKI Hrastnik d.d. za sodelovanje na sami vaji, saj gre navsezadnje za skupno odgovornost in skupno pripravljenost pri obvladovanju tega vira ogrožanja.
Vodja vaje, sicer vodja izpostave URSZR Trbovlje Mojca Kropivšek, je v pogovoru z novinarji poudarila, da je bila ta vaja pripravljena v skladu z zakonodajo in Seveso direktivo, ki zahteva od vseh proizvajalcev oziroma tistih, ki skladiščijo večje količine nevarnih snovi, da izvedejo takšne vaje vsake tri leta. Enako predvideva naša uredba o izdelavi načrta zaščite in reševanja.
»Z današnjo vajo pa smo želeli preveriti najprej opremljenost in usposobljenost enot, ki so zadolžene za ukrepanje v takšnih nesrečah. Po drugi strani pa smo veliko pozornost namenili prebivalstvu oziroma smo želeli preveriti, ali se zna v takšnih primerih ukrepati in kakšni so ti ukrepi. To so bili glavni razlogi za to vajo,« je še poudarila Mojca Kropivšek.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE