Facebook
Twitter
YouTube

Člani odbora za obrambo DZ na Celjskem (10. 11. 2006)

Odbor za obrambo Državnega zbora je danes, v petek, 10. novembra, na obisku v celjski regiji.

Na Izpostavi URSZR Celje so se poslanci seznanili z organiziranostjo izpostave, predstavili so jim tudi oceno ogroženosti regije, zasnove zaščite, reševanja in pomoči za posamezne vrste nesreč, predstavili so jim še organiziranost sil za zaščito, reševanje in pomoč , ukrepanje ob večjih nesrečah v zadnjih dveh letih in problematiko ocenjevanja škod.
Člani odbora so si ogledali tudi regijski center za obveščanje in regijski logistični center.
Popoldan so člani odbora obiskali še avtocestno bazo na Vranskem, kjer so jim predstavili namensko gasilsko vozilo za reševanje v predorih in vozila za izvleko. Poleg tega so si ogledali še tamkajšnji nadzorni center, gostitelji pa so jim predstavili še zasnovo zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah v predorih in množičnih nesrečah na avtocestah.
Člani Odbora za obrambo so se seznanili tudi z izkušnjami ob ukrepanju ob nesreči v predoru Podmilj.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE