Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

31. 1. 2017
DELNI NAČRT ZIR OB POJAVU EPIDEMIJE OZ. PANDEMIJE NALEZ. BOLEZNI
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012) je Izpostava URSZR Murska Sobota izdelala Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 1.0.

Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 1.0 je usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 1.0. Izdelan je po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter javni objavi predloga delnega regijskega načrta.

Omenjen delni načrt si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, v času uradnih ur po predhodni najavi.

Kontaktna oseba: Klavdija Lebar-Gerebic, tel. 02 535 22 32

KL-G
23. 1. 2017
Vmesni pregled mehanizma Evropske unije na področju CZ

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je okvir v Evropski uniji, preko katerega države članice, tudi Slovenija, in druge države sodelujoče v  mehanizmu (Islandija, Norveška, Črna gora, Srbija, Makedonija, Turčija) usklajujejo medsebojno pomoč ob nesrečah v EU in jo nudijo tretjim državam, izvajajo skupne vaje, usposabljanja strokovnjakov, preventivne aktivnosti, nadgrajujejo svoje zmogljivosti za odzivanje na nesreče in nudijo strokovno pomoč nečlanicam EU na tem področju.

23. 1. 2017
Obisk DS MO Makedonije ga. Elizabete Cupovske Ristove
Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v četrtek, 19. januarja 2017, obiskala državna sekretarka ministrstva za obrambo Makedonije ga. Elizabeta Cupovska Ristova. Generalni direktor g. Darko But je delegaciji predstavil delovanje sistema zaščite in reševanja v Sloveniji, ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč ter sodelovanje z Makedonijo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Gostjo je posebej zanimala pravna ureditev sodelovanja vojske v aktivnostih nudenja pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Sloveniji.

23. 1. 2017
Predlog reg. načrta ZiR ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh
Na osnovi sprejetega temeljnega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ki ga je izdelala URSZR, smo na Izpostavi URSZR Brežice izdelali predlog regijskega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 1.0.
20. 1. 2017
Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu VNDN v letu 2017
Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2017, ki je objavljen v prilogi.
19. 1. 2017
RAŠIRJENA SEJA ŠTABA CZ ZA KOROŠKO V LETU 2017
V sredo, 18.1.2017 je bila ob 16. uri razširjena seja Štaba CZ za Koroško.
17. 1. 2017
Patruljni tek Slovenske vojske, Policije in Civilne zaščite

Na Pokljuki je v soboto, 14. januarja 2017, potekal tradicionalni patruljni tek Slovenske vojske, Policije in Civilne zaščite, na katerem so sodelovale ekipa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ekipe poklicnih gasilcev, gorskih reševalcev in jamarskoreševalne službe ter enota vodnikov reševalnih psov.

6. 1. 2017
NAČRT IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA v ICZR Ig v letu 2017
Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS v letu 2017.
3. 1. 2017
Predsednik vlade dr. Miro Cerar obiskal ReCO Postojna
Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je v spremstvu državnega sekretarja Ministrstva za obrambo mag. Miloša Bizjaka in župana Občine Postojna Igorja Marentiča 1. januarja 2017 obiskal dežurno izmeno Regijskega centra za obveščanje Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Postojna ter jim voščil ob novem letu.

   

ČASOVNO OBDOBJE