Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

23. 7. 2014
Požarna varnost med dopustom
Pred odhodom na dopust najprej pomislite na zaščito doma pred vlomilci, enako pomembno pa je, da poskrbite tudi za požarno varnost. Previdni bodite tudi na poti in v kraju počitnikovanja. Da bi dopust preživeli mirneje, podajamo nekaj napotkov, kako lahko preprečite požar.
21. 7. 2014
Poletni meseci prinašajo tudi nevihte in neurja
Nevihte in neurja ter zlasti možnost nastanka toče je krajevno in časovno težko napovedati. Ko načrtujete aktivnosti na prostem, spremljajte vremensko napoved in vremenske razmere. V nadaljevanju podajamo nekaj priporočil, kako lahko preprečite ali zmanjšate škodo, nastalo ob neurjih in udarih strele.
18. 7. 2014
Varno v gore
V Sloveniji je obisk gora zelo priljubljena oblika rekreacije in aktivnega preživljanja prostega časa. Podajamo nekaj najosnovnejših napotkov, kako lahko v poletnih razmerah poskrbite za varnejše gibanje v gorah.
17. 7. 2014
S Hrvaško odslej hitrejše in bolj usklajeno odzivanje na obmejne
Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But ter generalni direktor Državne uprave za zaščito in reševanje Republike Hrvaške Jadran Perinić sta danes, 17. julija, na Ministrstvu za obrambo podpisala standardni operativni postopek med institucijama o nudenju pomoči z zrakoplovi ob požarih v odprtem prostoru.
7. 7. 2014
Reševanje izza sifonov podzemnih jam
Od 16. do 17. junija  je bilo v Izobraževalnem  centru za zaščito in reševanje na Igu, od 24. do 26. julija pa bo v Podpeškem jezeru in jami Bilpa  usposabljanje pripadnikov Enote za tehnično potapljanje in članov Jamarske reševalne službe Slovenije. Na Igu so teoretično obdelali vsebine potapljanja v jamah, v bazenu preverili opremo za reševanje iz podzemnih jam ter preigrali kritične situacije, ki se lahko pripetijo med reševanjem izza sifonov podzemnih jam. V Podpeškem jezeru in jami Bilpa (v občini Fara)  pa se bodo praktično usposabljali za reševanje izza sifonov.
3. 7. 2014
Pomagamo z montažnim mostom
Predvidoma do konca naslednjega tedna bo v Mršeči vasi postavljen montažni most Mabey C200, ki ga je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  do izgradnje novega mostu dala v uporabo Občini Šentjernej. Nadomestni most z nosilnostjo 10 ton bo dolg 60,48 metra. Ljudem v naseljih Mršeča vas, Čisti breg, Zameško, Ostroga, Šentjakob, Hrvaški Brod in Čučja Mlaka bo olajšal povezavo s Šentjernejem in dostop do avtoceste, saj je stari leseni most čez Krko zaradi dotrajanosti zaprt. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ima na voljo nekaj montažnih mostov, da z njimi ljudem začasno zagotovimo cestne povezave, ko hujše naravne nesreče hudo poškodujejo infrastrukturo, mostove in viadukte.
3. 7. 2014
Varno kopanje
V vročih poletnih dneh se v priložnostna kopališča spremenijo številna mesta ob morju, rekah, jezerih in drugih vodnih površinah, kjer je mogoč dostop do vode. Na takih področjih se kopamo na lastno odgovornost, saj za varnost ni posebej poskrbljeno, vprašljiva pa je tudi kakovost kopalne vode. Še zlasti to velja za zapuščene gramoznice in ribnike ter vodne zbiralnike. Veliko nevarnost predstavljajo tudi brzice, vrtinci, slapovi ali močni vodni tokovi. Ne podcenjujte svojega znanja in ne pozabite, da je voda lahko tudi nevarna. Uživajte, a previdno!
2. 7. 2014
Uničenje letalske bombe preloženo
Namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Branko Dervodel je v torek, 1. julija 2014, sklical sestanek zaradi razjasnitve situacije o uničenju  letalske bombe, ki leži na globini 21 m ob potopljenem vlačilcu Maona v Piranskem zalivu. Na sestanku je bilo  dogovorjeno, da se uničenje prestavi na konec meseca februarja ali začetek marca prihodnje leto. Do uničenja velja odredba regijskega poveljnika CZ Zvezdana Božiča, po kateri je na območju 45º 31, 071' S in 013º 32, 102' V v  polmeru 700 metrov strogo prepovedano potapljanje, v polmeru 400 metrov pa sidranje.
1. 7. 2014
e-Call je pripravljen za poskusno delovanje
Klic e-Call je sistem za reševanje življenj s pomočjo komunikacijske tehnologije v vozilu in omogoča samodejno sproženje klica v primeru prometne nesreče. Z njim se takoj po nesreči vzpostavi povezava med poškodovanim avtomobilom in centrom za sprejem klica v sili prek omrežja najbližjega operaterja mobilne telefonije. V Sloveniji bodo sprejemali samodejne klice regijski centri za obveščanje, ki sicer sprejemajo klice na 112. S samodejnim klicem  se bodo najprej prenesli tehnični podatki o lokaciji vozila, trku oziroma pojemkih ob trku in podobno, takoj za tem pa bo operater na 112 lahko vzpostavil še govorno povezavo s šoferjem, oziroma potniki v avtomobilu. V torek, 1. julija, bo na novinarski konferenci demonstracija sprejema klica e-Call v Regijski center za obveščanje Kranj iz »poškodovanega« avtomobila.
   

ČASOVNO OBDOBJE