Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

29. 4. 2014
Enota CZ za prečrpavanje vode se vrača iz Srbije
Začasna operativna enota Civilne zaščite za prečrpavanje vode s 25 pripadniki, desetimi vozili in tremi muljnimi črpalkami, se po uspešni akciji v Republiki Srbiji vrača domov.   Slovenska enota je naloge,  dogovorjene s predstavniki Civilne zaščite na poplavljenih območjih, lokalnimi skupnostmi in gasilci, izvajala v okolici Valjeva, Čačka in Prokuplja. Z delom je zaključila v ponedeljek, danes pozno popoldan se bo vrnila v Slovenijo.
 
25. 4. 2014
Pomoč Srbiji pri odpravljanju posledic poplav
Na pomoč kolegom iz Srbije, ki je zaradi obsežnih poplav in prizadetega velikega števila prebivalstva zaprosila za pomoč, je odšla začasna operativna enota civilne zaščite s 25 pripadniki in tremi muljnimi črpalkami.
25. 4. 2014
Predstavitev psihološke pomoči za gasilce
Vabimo vas na Predstavitev psihološke pomoči za gasilce, ki bo potekala v sredo, 7. maja 2014 ob 12. uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Na srečanju bodo predstavljene smernice psihološke pomoči za poklicne gasilce, pogled vodij gasilskih enot in zaupnikov, ki izvajajo psihološko podporo v enotah, ter psihologov, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
22. 4. 2014
Napotki za kurjenje kresov
Vsako leto,  predvsem na predvečer prvega maja, po Sloveniji zagori na stotine kresov. Kurjenje kresov si predstavljamo predvsem kot prijeten kulturni ali družabni dogodek, vendar pa lahko prinaša tudi nevarnost za nastanek požara v naravi. Da bi bilo kresovanje varno in prijetno, da s kurjenjem ne bi povzročali nevarnosti požara, naj organizatorji javnih prireditev s kresovanjem ter vsi drugi, ki nameravajo v naravnem okolju kuriti kresove, upoštevajo napotke Sektorja za načrtovanje in preventivo.
22. 4. 2014
Napotki za ravnanje
Danes je Slovenijo ob 10.58 stresel potres z ocenjeno magnitudo potresa 4,4 in žariščem blizu Pivke. Po preliminarnih podatkih intenziteta (učinki) potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (ems-98), je sporočil Urad za seizmologijo in geologijo.Potres so čutili po celi Sloveniji, vendar hujšega preplaha in večje gmotne škode ni povzročil. Ob takšnem dogodku se zamislimo, ali smo pripravljeni na potres in kako se nanj lahko pripravimo.
18. 4. 2014
Analiza ukrepanja ob nedavni naravni nesreči
V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je bila 17. 4. 2014 zaključna analiza ukrepanja ob poplavah, visokem snegu in žledu, na kateri so sodelovali predstavniki vseh ustanov, ki so bile aktivirane ob nedavni ujmi. Na osnovi analize delovanja ob tej ujmi so oblikovali predloge, kaj in kako spremeniti na področjih preventive, načrtovanja, informatike, zvez, organizacije, operativnega delovanja, usposabljanja in logistične podpore, da bi bilo delovanje sistema varstva pred naravnimi nesrečami v prihodnje učinkovitejše. Predloge bo v strnjenem poročilu, ki ga bo pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje, obravnavala tudi Vlada RS na eni prihodnjih sej.
18. 4. 2014
Danes CORS pošilja bilten na 153 elektronskih naslovov
Na današnji novinarski konferenci so Darko But, generalni  direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, prvi urednik biltena  Slavko Šipec  in vodja Centra za obveščanje RS Boštjan Tavčar  predstavili razvoj dnevnoinformativnega biltena Centra za obveščanje (CORS) od začetkov pred 20 leti do danes, ko lahko vsak na spletnih straneh www.sos112 sprotno, takoj ko so sporočeni na klic v sili 112, spremlja katere nesreče so se pripetile v Sloveniji.     
17. 4. 2014
20 let dnevnoinformativnega biltena CORS
Dnevno informativni bilten Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je prvič izšel natanko pred 20 leti, 18. aprila 1994, z namenom, da se na kratko  in jedrnato  predstaviti državnim organom in javnosti, s kakšnimi nesrečami in intervencijami se dnevno srečuje sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V dvajsetih letih je izšlo več kot  7000 izvodov. Danes ga Center za obveščanje (CORS) pošilja na 153 elektronskih naslovov.
15. 4. 2014
Možnosti pridobiti evropska sredstva
Evropska komisija, Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito, je objavila dva javna razpisa s področja zaščite, reševanja in pomoči za leto 2014. Prvi razpis je namenjen projektom s področja preventive in pripravljenosti na nesreče ter onesnaženosti morja. Drugi razpis je namenjen projektom, ki se osredotočajo na pripravo in izvedbo praktičnih vaj s scenarijem velike nesreče.  Tu boste našli osnovne informacije o razpisih in spletne povezave na originalna besedila razpisov.
 
14. 4. 2014
Prva ocena vaje AC Trebnje–Novo mesto 2014
 
Z vajo AC Trebnje–Novo mesto 2014 smo preverili in ocenili pripravljenost ter zmogljivost enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč ob množični nesreči na avtocesti na območju Dolenjske regije. »Po prvih ocenah so se enote in službe ustrezno odzvale in organizirale ter učinkovito in hitro rešile in oskrbele poškodovane. Bilo je narejenih nekaj manjših napak, kar bo izhodišče in usmeritev za nadaljnja usposabljanja in urjenja. Menimo, da smo z vajo dosegli zastavljene cilje in dokazali, da smo na tako veliko nesrečo pripravljeni,« je ocenil vajo Klemen Gorše, vodja Izpostave URSZR Novo mesto, ki je vajo tudi vodil. Vajo si je ogledalo okoli 500 gledalcev.
 
 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE