Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

31. 3. 2014
Končna ocena neposredne škode zaradi snega, žleda in poplav
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 28.03.2014  potrdila končno oceno neposredne škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014. Ocenjena   neposredna škoda znaša 429.415.980,17 evra . Ta znesek presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2014 in presega  limit, določen za  pravico do uporabe sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Vrednost končne ocene presega tudi  0,6 odstotka bruto nacionalnega dohodka, kar je pogoj za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega sklada Evropske unije.
28. 3. 2014
Tečaj za module Civilne zaščite Evropske unije
Od 29. marca do 4. aprila se bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu 21 udeležencev iz 16 držav usposabljalo za delovanje v enotah, v t. i. modulih Civilne zaščite Evropske unije (Modul Basic Course – MBC). Mednarodni tečaj je namenjen vodjem modulov, ki so registrirani v Mehanizmu Civilne zaščite Evropske unije, udeleženci pa se bodo seznanili z delovanjem modulov v mednarodnih reševalnih intervencijah in se usposabljali za pripravo modulov za nudenje pomoči državi, ko jo je prizadela kakšna naravna ali druga nesreča.
28. 3. 2014
Strokovnjaki o ujmah in posledicah
Na posvetu Naravne nesreče v Sloveniji 2014 – dan Bojana Ušeničnika z naslovom (NE)PRILAGOJENI so včeraj v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu strokovnjaki predavali o različnih vidikih naravnih nesreč, odgovornosti, preventivi in soočanju s posledicami. V imenu Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti jih je pozdravil dr. Blaž Komac, vodja oddelka za naravne nesreče pri Geografskem inštitutu Antona Melika, v  imenu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa jim je izrekel dobrodošlico generalni direktor Darko But. Pogovarjali so se o aktualni temi, to je o nedavni ujmi z žledom, ocenjevanju škode in odpravljanju posledic. Sklepi posveta so v prilogi.
28. 3. 2014
Tečaj za module civilne zaščite EU
Med 29. marcem in 4. aprilom 2014 bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekal osnovni tečaj za module civilne zaščite (Modul Basic Course – MBC). Mednarodni tečaj je namenjen vodjem modulov (enot), ki so registrirani v mehanizmu civilne zaščite Evropske unije.
21. 3. 2014
Žled je prizadel tudi naše komunikacijske sisteme
Nedavna ujma s snegom in žledom je prizadela tudi naše radijske zveze, predvsem repetitorske postaje zvez ZARE v Postojni, Ljubljani, Novi Gorici in Kranju. Med ujmo smo prekinjene zveze vzpostavljali z mobilnimi repetitorji, zdaj je na vrsti sanacija. Žled je namreč poškodoval antenske sisteme in sisteme rezervnega napajanja, predvsem akumulatorske baterije. Vse repetitorske postaje temeljito pregledujemo, zamenjujemo poškodovane antene, sisteme rezervnega napajanja pa zamenjujemo z novimi, bolj zmogljivimi akumulatorji in tako imenovanimi pametnimi polnilci, da bo delovanje repetitorskih postaj ob izpadih električne energije bolj zanesljivo.
13. 3. 2014
Mednarodna vaja EU Cromodex
Praktična vaja zaščite in reševanja EU Cromodex bo med 20. in 25. marcem 2014 v okolici Zagreba na podlagi predpostavke večjih poplav. To je vaja za urjenje modulov Civilne zaščite, ekip za tehnično in drugo pomoč ter ekipe Mehanizma Civilne zaščite EU – lot 2, ki so specializirani za prečrpavanje večjih količin vode.  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v projektu sodeluje kot konzorcijski partner, skupaj z nacionalnimi organizacijami s področja civilne zaščite iz Belgije, ki je vodilni partner, Francije, Nemčije, Hrvaške in Luksemburga, sodeluje pa tudi podjetje Synergies. 
12. 3. 2014
(Ne)prilagojeni na naravne nesreče
Oddelek za naravne nesreče Geografskega inštituta Antona Melika pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje pripravlja 3. trienalni znanstveni simpozij o naravnih nesrečah v Sloveniji z naslovom (NE)PRILAGOJENI. Simpozij, ki bo poslej tudi obudil spomin na Bojana Ušeničnika,   zaslužnega za razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, bo 27. marca 2014 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.
7. 3. 2014
Regijska prireditev ob dnevu CZ
Izpostava URSZR Ljubljana je v sodelovanju z občino Kamnik organizirala regijsko prireditev v počastitev dneva Civilne zaščite.
5. 3. 2014
Obisk delegacije iz Srbsko-ruskega humanitarnega centra v Nišu
Od 4.- 5. marca 2014 so Upravo RS za zaščito in reševanje obiskali predstavniki Srbsko-ruskega humanitarnega centra v Nišu.

VZORCI OBRAZCEV PRAVNIH PODLAG OBČINE
V pomoč občinam na območju Zahodnoštajerske regije smo v Izpostavi URSZR Celje pripravili pregled veljavnih predpisov na področju ZiR in vzorce obrazcev pravnih podlag.
   

ČASOVNO OBDOBJE