Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

27. 2. 2014
1. marec je dan Civilne zaščite
V počastitev dneva Civilne zaščite bo v petek, 28. februarja ob 13. uri na Brdu pri Kranju državna slovesnost, za njo pa še 13 regijskih prireditev po Sloveniji, na katerih bodo posameznikom in ustanovam izročena priznanja Civilne zaščite. Na državni slovesnosti  bosta poveljnik Civilne zaščite RS  Srečko Šestan in generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But 43 posameznikom in organizacijam podelila priznanja za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Na državni slovesnosti bo podeljen tudi kipec Civilne zaščite za življenjsko delo, ki je najvišje priznanje na tem področju.
 
27. 2. 2014
Ocenjevanje škode po ujmi
Uprava RS za zaščito in reševanje je 12.02.2014 izdala sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in z njim se je  pričel  postopek zbiranja in ocenjevanja škode zaradi posledic nedavnih naravnih  nesreč. Zdaj občine zbirajo obrazce, ki jih posredujejo oškodovanci in ocenjujejo škodo na kmetijskih zemljiščih z izjemo gozdov, na poškodovanih stavbah in na poškodovani infrastrukturi.
21. 2. 2014
Pomoč Hrvaški ob poplavah.
Republiko Hrvaško so 16. februarja 2014 prizadele obsežne poplave na območjih Karlovške, Zagrebške in Siško-Moslovačke regije. Na porečjih Save in Kolpe se s posledicami sooča preko 1000 reševalcev, večje število ljudi je bilo evakuiranih. Republika Hrvaška je 18. februarja 2014 v skladu z dvostranskim sporazumom Slovenijo zaprosila za 150.000 protipoplavnih vreč. S sklepom Vlade RS je Slovenija kot pomoč Republiki Hrvaški iz državnih rezerv Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje namenila 50.000 protipoplavnih vreč v vrednosti 29.500 EUR. Uprava RS za zaščito in reševanje jih je dostavila na poplavljeno območje na Hrvaškem še isti dan zvečer, naslednji dan so vreče razmestili na najbolj ogrožena območja.
16. 2. 2014
Vsi za enega, eden za vse
V soboto, 14. februarja, je v prostovoljni delovni akciji, za katero sta Upravi RS za zaščito in reševanje dali pobudo Mestna občina Koper in Luka Koper, sodelovalo nekaj podjetij in okoli 25 posameznikov. Očistili so vejevje z obcestnih pasov nekaterih najbolj kritičnih odsekov na Notranjskem in jih odpeljali na občinske deponije. Akcijo je koordiniral Štefan Majcen, poveljnika Civilne zaščite za Notranjsko.
13. 2. 2014
Odstranjevanje plavja
Odstranjevanje in čiščenje podrte in polomljene vegetacije, ki je bila poškodovana v nedavni ujmi, se je začelo. Velike količine lesenega plavja ali veliki posamezni kosi lahko povzročijo zamašitve na naravnih zožitvah, pri infrastrukturnih objektih (cevni prepusti, mostovi, prečni objekti), na sotočjih ali na mestih, kjer se v strugo odloži plazovina zemeljskega ali snežnega plazu.
12. 2. 2014
Poziv k akciji!
Na pobudo Luke Koper, d.d. in Mestne občine Koper ter v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje, Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, DRSC, DARS, Slovensko vojsko, Gasilsko brigado Koper in Službo za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOK pozivamo vsa podjetja, gospodarske družbe, samostojne podjetnike, ki imajo na razpolago gradbene stroje, vozila in drugo opremo (tovorno vozilo s hiabom in kleščami, bager, vrtalno kladivo, kompresor, tovorno vozilo, motorna žaga za les...) skupaj s kvalificirano delovno silo (strojniki TGM, gradbeni delavci, vozniki in upravljavci delovnih strojev, odgovorni vodje del (s strokovnim izpitom), sekači z licenco za delo z motorno žago...) k skupni akciji. Akcijo bomo izvedli v soboto, 15. februarja 2014. Vašo pripravljenost k sodelovanju, s kratkim opisom vaših zmogljivosti in kontaktnimi podatki (obrazec v prilogi) pošljite najkasneje do četrtka, 13. februarja 2014 do 16:00 ure na Štab Civilne zaščite Republike Slovenije na e-naslov: ceste.zled@urszr.si
11. 2. 2014
Možnost poplavljanja
Agencija RS za okolje je izdala hidrološko opozorilo glede povečane poplavne ogroženosti. Ta je povečana predvsem zaradi namočenosti tal, taljenja snega in večjih količin plavja v območju vodotokov. Ob povečanem površinskem odtoku lahko pride do premeščanja in zastajanja plavja na izpostavljenih mestih. Pri tem lahko poplavijo predvsem manjše reke in potoki. Podajamo nekaj napotkov, kako ravnati ob poplavi.
10. 2. 2014
Prejeli 41.883 klicev v sili na številko 112
V času zadnje vremenske ujme, od 31. januarja do vključno 9. februarja 2014,  smo na območju celotne Slovenije prejeli 41.883 klicev v sili na številko 112, največ v regijske centre za obveščanje v Ljubljani 10.579, Postojni 5.436, Mariboru 4.757, Kranju 4.344 klicev in Celju 4.192 klicev.  Centri za obveščanje so v letu 2013 povprečno na dan prejeli po 1.529 klicev,  v najbolj obremenjenem dnevu, 2. februarja 2014, je pomoč preko številke 112 iskalo kar 9459 kličočih, kar je šestkrat več kot običajno.
10. 2. 2014
11. februar je mednarodni dan enotne evropske številke 112
11. februar je izbran za mednarodni dan enotne evropske številkeza klic v sili. Zapišite datum 11. 2., zbrišite ločilo in dobili boste 112. Klici nanjo so brezplačni, na tej številki pa je ljudem dosegljiva nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot in policije, čeprav v državi delujejo tudi druge nacionalne številke klica v sili. Pri nas imamo številko 112 za klic v sili že 17 let, Slovenija pa jo je uvedla kot druga država v Evropi že leta 1997.
9. 2. 2014
Na obisku predstavniki dežele Hessen iz ZRN in Češke.
Upravo za zaščito in reševanje in svoje enote na terenu sta danes obiskali dve tuji delegaciji. Dr. Ackerman, podpredsednik nemške gasilske zveze je s sodelavci obiskal ekipo tehničnih strokovnjakov iz dežele Hesssen, ki že od torka pomagajo z 10 generatorji in 50 člansko ekipo tehničnih reševalcev. Posledice naravne ujme v Sloveniji si je ogledal tudi Josef Juranek, direktor oddelka CZ v Pragi s sodelavci. Iz Češke je danes prispel 250 kW generator iz paketa pomoči prek mehanizma CZ EU. Češka je prispevala dva 250 kW generatorja in 16 tehničnih reševalcev.  
 1 2 3 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE